Autor príspevku: Dana Zikmund Perašínová
Kontakt: ekonomacpptn.sk
Dátum pridania: 31. 8. 2023
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5536.php

Pracovné miesto logopéda

Hľadáme kolegu/kolegyňu logopéda do CPP Trenčín

Názov zamestnávateľa: Centrum poradenstva a prevencie, Kukučínova 473, Trenčín

Adresa zamestnávateľa: Kukučínova 473, Trenčín

Kontakt: PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, riaditeľka

mobil: 0904 833 230 e-mail: dana.zikmund@cpptn.sk

Voľná pracovná pozícia: logopéd

Miesto výkonu práce: Trenčín

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Termín nástupu: dohodou

Práca na dobu určitú na 1 rok s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Mzdové podmienky (brutto): 1240,00 EUR/mesiac, základný plat podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o.odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Konečný plat závisí od znalostí a dĺžky praxe uchádzača (+.osobný príplatok a odmeny).

Vzdelanie: V súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (príloha č. 14) a v súlade so zákonom č..138/2019 Z.z. o PZ a OZ v znení neskorších predpisov.

Počet rokov praxe: 0 – aj pre absolventa

Náplň práce, právomoci a zodpovednosť:

- samostatné vykonávanie preventívnej, diagnostickej a terapeutickej činnosti v oblasti narušenej komunikačnej schopnosti u detí aj dospelých,

- poskytuje logopedické poradenstvo, odbornú pomoc a konzultácie zákonným zástupcom, metodickú podporu pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom,

- poskytuje podľa potreby vyššie uvedené činnosti v rodine, škole alebo v školskom zariadení podľa individuálnych potrieb detí a žiakov.

Osobnostné predpoklady a zručnosti: profesionalita, flexibilita, analytické myslenie

Zamestnanecké výhody, benefity:

● príspevok na III. pilier

● 5 dní dovolenky naviac podľa vyššej Kolektívnej zmluvy

● príspevok na stravovanie

● možnosť občasnej práce z domu

Zoznam požadovaných dokladov:

● žiadosť o prijatie do zamestnania

● profesijný životopis

● kópia dokladov o vzdelaní

● podpísaný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č..18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Termín na podanie žiadosti spolu s požadovanými dokladmi: 15.12.2023

Prosíme doklady zasielajte iba elektronicky na kontaktnú adresu: ekonom@cpptn.sk

Vopred ďakujeme všetkým uchádzačom za prejavený záujem pracovať v našom centre. Všetky životopisy budú starostlivo posúdené. Kontaktovať však budeme len vybraných uchádzačov. Ďakujeme za pochopenie.