Autor príspevku: Petra Arslan Šinková
Kontakt: sindelarcentrumagmail.com
Dátum pridania: 3. 10. 2023
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5555.php

Metodika Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti, správania

Centrum Dr. Sindelar – Schmunzelclub Bratislava

v spolupráci s Dr. Sindelar Psychoedukation GmbH Wien

Vás srdečne pozýva na online webináre

Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti a správania

Modul 1 (25. 11. 2023) – teoretická časť

a

Modul 2 (26. 11. 2023) – praktická časť

Vzdelávanie k metodike Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti a správania je určené predovšetkým odborníkom z pomáhajúcich profesií a učiteľom, ktorí pracujú s deťmi s poruchami učenia, správania, s poruchami pozornosti a hyperaktivity. Vzdelávanie je vhodné pre tých odborníkov, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o deficitoch čiastkových funkcií ako možných príčinách porúch učenia, pozornosti a správania a o metodike Dr. Sindelar, pomocou ktorej je možné deficity čiastkových funkcií zachytiť a prostredníctvom tréningu až úplne odstrániť.

Modul 1 je možné absolvovať samostatne alebo ako súčasť vzdelávania k diagnostike a terapii deficitov čiastkových funkcií podľa metódy Dr. Sindelar.

Modul 2 je možné absolvovať až po predchádzajúcom absolvovaní Modulu 1.

Viac info o ďalších moduloch a o vzdelávaní nájdete na stránke www.sindelar.sk

Prostredníctvom vzdelávania formou piatich modulov si účastníci seminárov prakticky osvoja „Sindelar metódu“ na zachytenie a odstránenie deficitov čiastkových funkcií.

Po úspešnom absolvovaní všetkých modulov a splnení podmienok vzdelávania obdrží účastník potvrdenie o ukončení vzdelávania. Okrem toho bude účastník na vlastné želanie zapísaný na listinu Sindelar – trénerov (zverejnených na stránke Dr. Brigitte Sindelar), z ktorých si rodičia môžu vybrať kvalifikovaných terapeutov v blízkosti ich bydliska.

Obsah MODUL 1

Definícia pojmu oslabenie čiastkového výkonu ( deficity čiastkových funkcií ), dopad deficitov čiastkových funkcií na výkon dieťaťa: poruchy učenia, dyskalkúlia, oslabenie pozornosti, poruchy pozornosti (ADHD a ADD), dopad deficitov čiastkových funkcií na správanie dieťaťa (hyperaktivita, nápaditosti v správaní, poruchy správania...), emocionálna situácia dieťaťa s deficitmi čiastkového výkonu, rodina s dieťaťom s oslabením čiastkového výkonu.

Úvod do teoretických základov z kognitívnej psychológie, neuropsychológie a vývinovej psychológie.

Diagnostika oslabenia čiastkového výkonu:

Metodika Dr. Sindelar "Metóda na zachytenie deficitov čiastkových funkcií" pre deti v školskom veku a starších

Metodika Dr. Sindelar „Včasné zachytenie deficitov čiastkových funkcií v materskej škole a v predškolskom veku – metodika Mačka Mňau.“

Ukážka diagnostiky a ukážka vyhodnotenia na základe kazuistiky.

Terapia oslabenia čiastkového výkonu:

Základy terapie, zoznámenie sa s tréningovým programom.

Odporúčania učiteľom a rodičom k výchove a vzdelávaniu detí s oslabením čiastkového výkonu.

Základné poznatky – poruchy učenia, poruchy pozornosti ( ADD, ADHD ).

Učebných jednotiek: 8

Počet účastníkov: obmedzený

Dátum: 25.11.2023 , od 9.00 - 15.00 hod

Poplatok za seminár: 100 €

Obsah MODUL 2

DIAGNOSTIKA DEFICITOV ČIASTKOVÝCH FUNKCIÍ

Postup "Metóda na zachytenie deficitov čiastkových funkcií" pre deti v školskom veku a starších:

Predstavenie a prevedenie, praktická práca s metódou, vyhodnotenie diagnostiky na základe rôznych kazuistík.

Včasné zachytenie deficitov čiastkových funkcií: "Mačka Mňau" u detí vo veku materskej školy a v predškolskom veku:

Predstavenie a prevedenie, praktická práca s metódou, vyhodnotenie diagnostiky na základe rôznych kazuistík.

Terapia deficitov čiastkových funkcií:

Základy k terapii. Zoznámenie sa s tréningovým programom. Odporúčania k terapii.

Tréningové programy – základné informácie.

Učebných jednotiek: 8

Počet účastníkov: obmedzený

Dátum: 26.11.2023 , od 9.00 - 16.00 hod

Poplatok za seminár: 100 €

Prednášajúca oboch modulov: PaedDr. Petra Arslan Šinková, školská psychologička, Centrum Dr. Sindelar. Má licenciu na túto metódu, ktorú získala prostredníctvom výcviku a praxe priamo u autorky tejto metódy – Dr. Brigitte Sindelar ( klinická psychologička a psychoterapeutka ) v Rakúsku.

Miesto konania: v pohodlí Vášho domova cez aplikáciu Zoom. Potrebné je mať dobré internetové pripojenie a funkčnú kameru na počítači alebo notebooku.

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa webinára, kontaktujte nás prostredníctvom mailu:

sindelarcentrum@gmail.com

Následne Vám radi zašleme záväznú prihlášku a ďalšie informácie.

Webinár sa bude konať len v prípade, že sa prihlási dostatočný počet účastníkov.

Počet účastníkov na vzdelávanie je obmedzený.