Autor príspevku: Lukáš Vízi
Kontakt: lukas.vizi4321agmail.com
Dátum pridania: 6. 2. 2024
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5630.php

Hľadám voľné pracovné miesto

Pozdravujem všetkých. Hľadám si pracovné miesto v akejkoľvek sfére psychológie, kde je spoločným pojítkom profesionálneho tímu snaha o podporu a facilitáciu osobnostného rastu človeka alebo skupiny ľudí, ktorí majú šancu vyťažiť z prístupu v medziľudských vzťahoch, ktorý rešpektuje a ctí vnútornú hodnotu človeka a verí v jeho či jej potenciálu k zmene.

Centrom môjho najvnútornejšieho záujmu je (už mnohoročné) štúdium v prístupe k medziľudským vzťahom inšpirovaným Človekom-Centrovanom Prístupe (Person-centred Approach), zakladateľom ktorého je Carl Rogers.

Princípy tohto živého, bohatého a neustále sa rozvíjajúceho smeru sú perfektne aplikovateľné okrem terapie aj na najširšiu škálu v najrôznejších medziľudských oblastiach či už v rodinných vzťahoch, školskej a výchovnej sfére alebo v práci.

Preto som otvorený najširším pracovným príležitostiam, v ktorých budem môcť využiť bohatstvo poznatkov a skúseností, ktoré chcem ponúknuť.

Mám za sebou 5 rokov štúdia jednoodborovej psychológie. Ukončený s diplomom mám ale iba prvý stupeň.

Doposiaľ nemám žiadnu oficiálne chápanú prax v zmysle mojej profesionálnej minulosti a chápem, že táto skutočnosť zťažuje moje šance na zamestnanie v mojom obore.

Mojimi najbližšími cieľmi na zlepšenie mojej profesijnej pozície sú dokončenie druhého stupňa vš s Mgr. titulom a psychoterapeutický výcvik v PCT.

Ak vás môj relatívne dlhší text v niečom zaujal budem rád za vaše reakcie v maily. lukas.vizi4321@gmail.com Ďakujem