Autor príspevku: Inklúzia začína v nás Svetlana Síthová
Kontakt: svetlana.sithovaagmail.com
Dátum pridania: 7. 6. 2024
Zdrojová stránka: http://www.i-psychologia.sk/view-5717.php

Posledný krát v školskom roku WEBINÁR: Inkluzívny program Mirabilis v ZŠ

🩷 Máte v triede ZŠ žiakov a žiačky, ktorí majú špeciálne potreby súčasne so spolužiakmi a spolužiačkami, ktorí nemajú ŠVVP?

🩷 Prineste im MIRABILIS INKLUZÍVNY PROGRAM, tvorený z hier a aktivít, ktoré rozvíjajú sociálne a kognitívne kompetencie a TÉMU ROZMANITOSTI a INKLÚZIE. Zároveň sa program zameriava na zlepšenie vzťahov a vnímanie rozmanitosti ako bežnej súčasti života.

👉🏽 Cieľom stretnutí (každé v trvaní 45 minút) je rozvoj sociálnych kompetencií a vzájomného rešpektu v triedach, kde sú deti a mladí ľudia so ŠVVP (rozvoj inkluzívneho = rešpektujúceho konania).

👉🏼 Program vychádza zo systému sprostredkovaného učenia, ktorého princípy vychádzajú zo štrukturálnej kognitívnej modifikovateľnosti a schopnosti objavovania sveta (informácií, poznatkov) prostredníctvom vlastného zážitku.

🩷 Program je vhodný pre žiakov a žiačky od 2. po 9. ročník ZŠ.

👉🏽 Obsahom každého stretnutia (spolu ich je 7) pre žiakov sú tri aktivity.

👩🏽💻Obsah vzdelávania v utorok a vo štvrtok :

✅ praktické ukážky jednotlivých stretnutí a hier z Inkluzívneho programu Mirabilis pre žiakov so ŠVVP v základnej škole.

📃Každý účastník získa v elektronickej podobe

✅ manuál programu Mirabilis, obsahujúci popis každého stretnutia,

✅ e-prílohy s úlohami

✅ a certifikát oprávňujúci s programom pracovať.

🧳 Obsahom školenia je komplexný program (=všetkých 7 stretnutí s deťmi).

✅Termín : 11. + 13. jún 2034 (utorok a štvrtok)

Čas vzdelávania: 18:00 - 20:30 hod.

Autorkou programu je Svetlana Síthová (Inkluzívny program Mirabilis v základnej škole, 2020)

👉🏽 Cena: 66 €

💻Miesto konania: online

👉🏽 Prihlásenie :

forms.gle/DeWYhUzgGDhxJdXz9

Ďakujeme za Váš záujem.