Diagnostika ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 3. 3. 2018 do 3. 3. 2018

Miesto akcie: Partizánske


Diagnostika ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

 Workshop

Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti

 

Workshop Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti detí ponúka neštandardizovaný test školskej zrelosti.

Zároveň obsahom workshopu je praktické odskúšanie diagnostického procesu školskej zrelosti detí s ohľadom na kvalitu diagnostických testov, ich aktuálnosť a dostupnosť (ako aj praktické odskúšanie si jednotlivých testov s vyhodnocovaním).

Počas workshopu s účastníkmi analyzujeme diagnostické batérie, hodnotenie a posúdenie školskej zrelosti, ako aj kazuistické štúdie prostredníctvom modelových situácií diagnostického procesu. ZAŔOVEŇ je prezentovaná nová neštandardizovaná metóda diagnostiky školskej zrelosti detí.

Cieľová skupina : špeciálne pedagogičky z poradenských a výchovných zariadení, školské špeciálne pedagogičky, študenti špeciálnej pedagogiky

 

Obsah kurzu: 

  • štruktúra špeciálno-pedagogického diagnostikého procesu posud školskej zrelosti

  • analýza diagnostických a testových batérií (štandardizovaných a neštandardizovaných)

  • materiál k diagnostike školskej zrelosti
  • legislatívne ukotvenie odkladu školskej dochádzky

  • konziliárna analýza kazuistických štúdií detí

 
Termín kurzu v školskom roku : 3. marec 2018 (sobota),
  • v čase od 14:30 do 18:00 hod.

 
Cena:
-pre člena Asociácia špeciálnych pedagógov škôl a poradní : 35 €,
-pre NEčlena Asociácie špeciálnych pedagógov škôl a poradní : 40 €.
  • pokyny Vám budú zaslané po prihlásení sa na kurz.

  • cena zahŕňa Manuál k workshopu (=printovú podobu) s popisom jednotlivých testov a ukazovateľov školskej pripravenosti

 
Miesto konania: Partizánske
 
Lektor: Mgr. Svetlana Síthová
 
Kontakt a prihlásenie: sukromnecentrum.pe@gmail.com
V prihlásení uviesť:
* predmet e-mailu: Diagnostika skolskej zrelosti_Partizánske 03/2018
* Vaše meno, priezvisko, titul
* pracovná profilácia (napr. psychológ, školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg, pedagóg v MŠ, študent)
* škola / inštitúcia / zariadenie (napr. CPPPaP Kalinkovo)
* mailový a telefónny kontakt

Viac o lektorke a jej odbornú profiláciu nájdete na www.sukromnecentrumpe.sk

 

« predchádzajúci príspevok
Kurz ku Stimulačnému programu Mirabilis pre deti od 3 do 6 rokov
nasledujúci príspevok »
Workshop_Špeciálno-pedagogická diagnostika dyskalkúlie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!