Využite detskej kresby v arteterapii

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 9. 5. 2018 do 15. 6. 2018

Miesto akcie: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin


 

Využitie detskej kresby v arteterapii

Mgr. Bronislava Plešková

(psychologička, lektorka a terapeutka)

 

Možnosti využitia arteterapie s deťmi v praxi (školstvo, zdravotníctvo, sociálna oblasť ....) sú rozsiahle, obsahovo plné rôznych tém. Preto lektorka Mgr. Broňa Plešková ponúka intenzívny 4-dňový workshop, ktorý sa jednotlivým témam venuje viac do hĺbky spolu s praktickými nácvikmi. Dozviete sa ako pracovať arteterapeuticky s deťmi, aké diagnostické možnosti v sebe ukrýva detská kresba a ako hra ovplyvňuje náš život. Všetci účastníci workshopu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní. Workshop je určený pre záujemcov z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom príslušných odborov. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Anotácia: Arteterapia je jednou z možností, ako sa priblížiť k vnútornému svetu dieťaťa a ponúka jedinečný spôsob reflexie jeho prežívania. Workshop predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Na mnohých kazuistikách si dokážeme špecifické znaky detskej kresby či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť. Pri arteterapii sa stretáva vonkajší svet so svetom vnútorným. Je prostriedkom na vyjadrenie vnútorných pocitov. Je cestou sebepoznania, sebavyjadrenia i sebarealizácie.

Dátumy a čas kurzu: 1.deň od 9.30 – 17.00/ 2. deň od 8:30 – 17:00

09.-10.05. 2018 

 • úvod do arteterapie

 • základné východiská a možnosti využitia arteterapie pri práci s detským klientom

 • výtvarné diagnostické techniky pri práci s deťmi (úzkosť, agresivita, depresivita ...)

 • arteterapia vs. artefiletika – vymedzenie a využitie pri deťoch s rôznymi potrebami (špeciálno-pedagogické potreby, potreby plynúce zo zdravotného znevýhodnenia....)

 • rôzne výtvarné média a ich využitie v arteterapii a artefiletike

 • vývin detskej kresby

14.-15.6.2018

 • techniky arteterapie pri práci s detským klientom

 • špecifiká individuálnej a skupinovej arteterapie s deťmi

 • krátke arteterapeutické a rýchle výtvarné screeningové techniky, ktoré je možné vhodne využiť pri práci s detským klientom.

 • varovné signály v kresbe ukázané na kazuistikách

 • sebaskúsenostné arteterapeutické techniky

Miesto realizácie: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, M.R.Štefánika 48, Martin (v blízkosti kina Moskva, budova oproti potravinám COOP Jednota).

 

Mgr. Broňa Plešková: som psychologička a terapeutka pre deti a dospelých. O arteterapiu som sa začala zaujímať, ešte ako študentka psychológie, keď sa na Slovensku začali objavovať prvé kurzy a workshopy. Vyštudovala som psychológiu, v ktorej ma zaujala práve arteterapia pre jej blízkosť s výtvarným umením ako komunikačným prostriedkom. Pracovala som ako psychologička v CPPPaP, kde som riadila úsek prevencie. Mala som možnosť pracovať so skupinami detí a dospelých, čo bolo mojím snom, ale predovšetkým využívať arteterapiu vo svojej práci. V CPPPaP som pracovala do nástupu na materskú dovolenku v r. 2013. Môj muž Boris Hruškovič je alergológ a imunológ. Už dlhšie mal tušenie, že jeho pacienti častokrát potrebujú skôr radu psychológa než inhalátory a kortikoidy. A tak sme začali pracovať spolu. Máme spoločných pacientov, ktorí sú v starostlivosti nás oboch. V zdravotníckom centre Imuno – alergo pracujem arteterapeuticky, poskytujem profylaxiu a nachádzame s klientmi možné zdroje a cesty k zlepšeniu ich zdravotných ťažkostí. Ukončila som dvojročný výcvikový kurz arteterapie a artefiletiky v Prahe u Miroslava Huptycha a v súčasnosti som frekventantkou výcviku u Beate Albrich.


Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

 

Ďalšie informácie a prihlášku nájdete na www.rodinnaterapia.sk

 

« predchádzajúci príspevok
Sandplaing - SKUPINOVÁ SUPERVÍZIA - posledné voľné miesto
nasledujúci príspevok »
Doprovázení v prostředí zaměřeném na výkon


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!