Rodinná terapia zameranná na vzťahovú väzbu

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 3. 10. 2018 do 13. 11. 2019

Miesto akcie: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin


 

VÝCVIKOVÝ PROGRAM

„RODINNÁ TERAPIA ZAMERANÁ NA VZŤAHOVÚ VÄZBU“

v rozsahu 180 hodín

október 2018 – november 2019

miesto konania Martin

 

Je určený pre psychológov, špeciálnych a liečebných pedagógov, sociálnych pedagógov, psychiatrov a ďalších odborníkov pracujúcich s deťmi a s ich rodinami. Počas výcviku je potrebná priama terapeutická práca s klientami.

  

Autorom terapie zameranej na vzťahovú väzbu je Daniel Hughs, ktorý vytvoril nádherný, jasný a veľmi užitočný súhrn silného prístupu k rodinnej terapii. Bol prvým odborníkom, ktorý aplikoval teóriu vzťahovej väzby na rodinnú terapiu. Tento prístup vytvára spojenie s jadrom ľudskosti rodičov a detí, pričom vôbec nezáleží na miere ťažkostí, ktoré ich privádzajú do terapie. Tento empatiou motivovaný model transformuje maladaptívne vzorce, zmierňuje utrpenie a opätovne nastoľuje pocit radosti, zvedavosti a lásky, ktoré vychádzajú z pocitu spojenia a istoty.

  

Obsah výcviku:

 

·        teória attachmentu, komplexná vývinová trauma a jej vplyv na vývin mozgu

 

·        diagnostika porúch attachmentu u detí, adolescentov a dospelých

 

·        princípy a východiská nedirektívnej psychoterapie (Carl Rogers), terapie vzťahovej väzby a rodinnej terapie (Daniel Hughes), najnovšie poznatky z neurobiológie a neuropsychológie  (DanielSiegel, Jonathan Baylin Bruce Perry)

 

·        účinné terapeutických metódy, postupy a intervencie pri práci s deťmi a ich rodinami (rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu, práca s traumou, spracovanie minulosti dieťaťa, dotyková terapia, práca s pieskom, ...)

 

·        absolvent sa učí identifikovať základné problémy v živote rodiny - psychosomatika, problematické správanie, psychické a emočné problémy v rodine (neurotické prejavy, tiky, depresie, strachy a úzkosti, adaptačné problémy, závislé vzťahy, poruchy vzťahovej väzby....) a sprevádza členov rodiny pri ich zvládaní a spracovávaní,

 

·        skupinová aj individuálna supervízia

  

Rozsah a štruktúra výcviku:

 

·        celkový rozsah výcviku 180 hodín

 

·        individuálna supervízia 20 hodín

 

·        7 stretnutí x 3 dni (streda, štvrtok, piatok)

 

·        doba trvania výcviku 14 mesiacov

 

·        účastníci obdržia materiály k jednotlivým stretnutiam

 

·        predpokladá sa individuálne štúdium zadaných materiálov medzi jednotlivými stretnutiami a terapeutická práca s klientami

  

Akreditácie/certifikáty:

 

·        pripravujeme akreditáciu MŠVT SR

 

·        po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia certifikát

  

Termíny pre výcvik "Rodinná terapia zameraná na vzťahovú väzbu":

 

1. stretnutie: 03.-05.10.2018

 

2. stretnutie: 28.-30.11.2018

 

3. stretnutie: 16.-18.01.2019 

 

4. stretnutie: 20.-22.03.2019

 

5. stretnutie: 15.-17.05.2019

 

6. stretnutie: 25.-27.09.2019

 

7. stretnutie: 13.-15.11.2019

 

Organizátori si vyhradzujú právo na  zmenu termínu v nevyhnutnom prípade.

 

Miesto konania:  Martin, M.R.Štefánika 48 Martin, priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z.

 

Podmienky zaradenia do výcvikového programu:

 

·        VŠ vzdelanie II.stupňa a III.stupňa

 

·        minimálne jeden rok praxe

 

·        možnosť terapeutickej práce s klientom počas celého výcviku

  

Podmienky úspešného absolvovania výcvikového programu: 

 

·        100% účasť na všetkých stretnutiach

 

·        terapeutická práca s klientom

 

·       minimálne 20 hodín individuálnej supervízie (poplatok za individuálne supervízie nie je zahrnutý v cene výcviku)

 

·        otvorenosť spätnej väzbe facilitátorov i skupiny

 

·        štúdium odporúčanej literatúry

 

 

Ďalšie informácie nájdete na www.rodinnaterapia.sk

 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na 0918 933 727.

 

« predchádzajúci príspevok
Doprovázení v prostředí zaměřeném na výkon
nasledujúci príspevok »
pre logopéda


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!