Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 25. 1. 2019 do 25. 1. 2019

Miesto akcie: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin


 

Ako sa formuje osobnosť človeka 

a čo všetko by sme mali o tom vedieť.

PhDr. Lýgia Bátovská (klinická psychologička, psychoterapeutka) 

 

Dátum konania: 25.01.2018  (9.00 – 18.00 hod.)

 

Seminár je určený pre záujemcov z radov odborníkov v práci s deťmi či rodinami v oblasti poradenstva a terapie. V prípade záujmu sa môžu prihlásiť aj študenti psychológie, medicíny, pedagogiky, sociálnej práce. 

Anotácia: Poruchy a symptómy vznikajú pod tlakom vývinových úloh vo vypätých situáciách života. Zvlášť deti a dospievajúci musia zvládať veľa vývinových úloh. Preto je potrebné s nimi a ich rodičmi pracovať „na vývin orientovane“. Cieľom je znížiť strach, aktivovať zdroje, aktivovať a ukotviť pozitívne predstavy o cieli, upevniť a presadiť nové skúsenosti a vzorce správania. Bez poznania jednotlivých vývinových štádií a ich úloh to však nejde. Hlbinná psychológia skúma psychický vývin v určitých časovo obmedzených fázach (napr.orálna, análna, oidipálna atď.), kde každá fáza má svoje úlohy a zlyhanie v jednej, ovplyvňuje ďalšiu a vedie k fixácii, ktorá sa odráža v psychike dospelého človeka.

Počas seminára sa budeme venovať:

-       vývinovým obdobiam od 0-16/18 roku života,

-      poukážeme na možné následky frustrácie v daných obdobiach, 

-      poukážeme na vývin organizácie osobnosti od neurotickej úrovne cez narcistickú a hraničnú až  po psychotickú,

-      zdôrazníme aj aspekt  genézy pri vzniku konfliktov v priebehu vývinu v súvislosti s neúspešným riešením špecifických úloh príslušných fáz (ako je napr. konflikt závislosti versus autonómie, oidipálny konflikt a ďalšie ...)

-      seminár je teoretický s praktickými príkladmi, nie je zážitkový

 

 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

 

 

Ďalšie informácie a prihlášku nájdete na www.rodinnaterapia.sk

 

 

« predchádzajúci príspevok
INTENZÍVNY KURZ PRÁCE S TERAPEUTICKÝMI KARTAMI_nový termín
nasledujúci príspevok »
Dieťa s problémovým správaním v školskom prostredí.


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!