Možnosti využitia hry v terapeutickej a poradenskej práci s dieťaťom

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 11. 10. 2018 do 10. 5. 2019

Miesto akcie: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin


 

Možnosti využitia hry v terapeutickej a poradenskej práci s dieťaťom (terapia hrou, filiálna terapia)

 

Vzdelávanie je určené pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov...

 

Kedy: Vzdelávanie je tematicky rozdelené do deviatich dní/ôsmych stretnutí 

1.    stretnutie: 11.- 12.10.2018 (štvrtok 8.30 – 18.00; piatok 8.30 – 14.00) 

2.    stretnutie: 09.11.2018 (8.30 – 16.00) 

3.    stretnutie: 07.12.2018 (8.30 – 16.00)

4.    stretnutie: 11.01.2019 (8.30 – 16.00)

5.    stretnutie: 08.02.2019 (8.30 – 16.00)

6.    stretnutie: 08.03.2019 (8.30 – 16.00)

7.    stretnutie: 12.04.2019 (8.30 – 16.00)

8.    stretnutie: 10.05.2019 (8.30 – 16.00)

Anotácia: cieľom kurzu je osvojiť si terapeutické zručnosti pri individuálnej práci s deťmi predškolského a mladšieho školského veku s využitím terapie hrou a filiálnej terapie, a to v prostredí bezpečného, prijímajúceho a empatického vzťahu. Tvoriť ho budú teoretické vstupy, diskusie, skupinová práca, hranie rolí, ukážky videonahrávok z terapií, priama práca s detskými klientmi a rodičmi, kazuistiky, supervízie individuálne i skupinové, samoštúdium.

Vzdelávanie je zamerané na:

·        teóriu (nedirektívna terapia, na dieťa zameraná terapia hrou, teória attachmentu, vývinová psychológia a psychopatológia, práca s rodičmi a pod.) 

·        nácvik praktických zručností (stopovanie, reflektovanie, prejavenie porozumenia, štrukturovanie, facilitujúce výroky, práca s pocitmi, zadávanie hraníc, dávanie možností a pod.) 

·        samoštúdium, prácu s klientom/dieťaťom, supervíziu 

 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresu rodinnaterapia@gmail.com, telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

Ďalšie informácie a prihlášku nájdete na www.rodinnaterapia.sk

 

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Práca s telom ako dôležitý nástroj v bazálno-terapeutickom procese s klientom
nasledujúci príspevok »
Kurz asertivity pre páry


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!