Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, koncentrácie a správania

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 19. 5. 2018 do 20. 5. 2018

Miesto akcie: Bratislava


Centrum Dr. Sindelar – Schmunzelclub Bratislava

 v spolupráci s Dr. Sindelar  Psychoedukation GmbH Wien

Vás srdečne pozýva na semináre:

 

Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, koncentrácie a správania

Modul 1 – teoretická časť, dňa 19. 05. 2018

Modul 2  – praktická časť, dňa 20. 05. 2018

v Bratislave

 

Vzdelávanie k metodike Dr. Sindelar

Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, koncentrácie a správania

je určené predovšetkým odborníkom z pomáhajúcich profesií a učiteľom, ktorí pracujú s deťmi s poruchami učenia, správania, s poruchami koncentrácie a hyperaktivity. Vzdelávanie je vhodné pre tých odborníkov, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o deficitoch čiastkových funkcií ako možných príčinách porúch učenia, koncentrácie a správania a o metodike Dr. Sindelar, pomocou ktorej je možné deficity čiastkových funkcií zachytiť a pomocou tréningu až úplne odstrániť.

Modul 1 je možné absolvovať samostatne alebo ako súčasť vzdelávania k diagnostike a terapii deficitov čiastkových funkcií podľa metódy Dr. Sindelar.

Modul 2 je možné absolvovať až po predchádzajúcom absolvovaní Modulu 1.

 

Pripravujeme semináre v rámci vzdelávania:

Modul 3 Deficity čiastkových funkcií: Diagnostika - vyhodnotenie a zostavenie tréningového plánu

Modul 4 Deficity čiastkových funkcií: Diagnostika – supervízia

Modul 5 Deficity čiastkových funkcií: Terapia – supervízia

Viac info o ďalších moduloch a o vzdelávaní nájdete na stránke www.sindelar.sk.

Prostredníctvom vzdelávania fomou piatich modulov si účastníci seminárov prakticky osvoja „Sindelar metódu“ na zachytenie a odstránenie deficitov čiastkových funkcií.

Vzdelávanie je možné v prípade záujmu absolvovať aj ako akreditované Ministerstvom školstva SR.

Obsah modulu 1:

Definícia pojmu oslabenie čiastkového výkonu ( deficity čiastkových funkcií ), dopad deficitov čiastkových funkcií na výkon dieťaťa: poruchy učenia, dyskalkúlia, oslabenie koncentrácie, poruchy koncentrácie (ADHD a ADD), dopad deficitov čiastkových funkcií na správanie dieťaťa ( hyperaktivita, nápaditosti v správaní, poruchy správania...), emocionálna situácia dieťaťa s deficitmi čiastkového výkonu, rodina s dieťaťom s oslabením čiastkového výkonu.

Úvod do teoretických základov z kognitívnej psychológie, neuropsychológie a vývinovej psychológie.

 Diagnostika oslabenia čiastkového výkonu:

Metodika Dr. Sindelar "Metóda na zachytenie deficitov čiastkových funkcií" pre deti v školskom veku a starších:

Ukážka diagnostiky, vyhodnotenie diagnostiky na základe kazuistiky.

Metodika Dr. Sindelar „Včasné zachytenie deficitov čiastkových funkcií v materskej škole a v predškolskom veku – metodika Mačka Mňau.“:

Ukážka diagnostiky a ukážka vyhodnotenia na základe kazuistiky.

Terapia oslabenia čiastkového výkonu:

Základy terapie, zoznámenie sa s tréningovým programom: papierová verzia, CD – verzia.

Odporúčania učiteľom a rodičom k výchove a  vzdelávaniu detí s oslabením čiastkového výkonu.

Základné poznatky – poruchy učenia, poruchy koncentrácie ( ADD, ADHD ).

 

Lektor: Mgr. Petra Arslan Šinková , školská psychologička, Centrum Dr. Sindelar

Má licenciu na túto metódu, ktorú získala prostredníctvom výcviku a praxe priamo u autorky tejto metódy – Dr. Brigitte Sindelar ( klinická psychologička a psychoterapeutka ) v Rakúsku.

Učebných jednotiek: 8

Dátum: 19.05.2018, od 9.00 - 16.00 hod

Poplatok za seminár: 80 €

Miesto: Bratislava

 

Obsah modulu 2:

Postup "Metóda na zachytenie deficitov čiastkových funkcií" pre deti v školskom veku a starších:

Predstavenie a prevedenie, praktická práca s metódou v malých skupinkách, vyhodnotenie diagnostiky na základe rôznych kazuistík.

Včasné zachytenie deficitov čiastkových funkcií: "Mačka Mňau" u detí vo veku materskej školy a v predškolskom veku:

Predstavenie a prevedenie, praktická práca s metódou v malých skupinkách, vyhodnotenie diagnostiky na základe rôznych kazuistík.

Terapia deficitov čiastkových funkcií:

Základy k terapii. Zoznámenie sa s tréningovým programom. Odporúčania k terapii.

Tréningové programy: papierová verzia, verzia na CD, hry na počítači

Lektor: Mgr. Petra Arslan Šinková , školská psychologička, Centrum Dr. Sindelar

Učebných jednotiek: 8

Dátum: 20.05.2018, od 9.00 - 16.00 hod

Poplatok za seminár: 90 €

Miesto: Bratislava

 

Prihlásiť sa na semináre môžete prostredníctvom mailu sindelarcentrum@gmail.com

Následne Vám zašleme prihlášku. 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Techniky artefiletiky pre „agresívne“ deti
nasledujúci príspevok »
ÚVOD DO ARTETERAPIE - OBSADENÉ


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!