ÚVOD DO ARTETERAPIE - OBSADENÉ

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 22. 6. 2018 do 22. 6. 2018

Miesto akcie: ŽILINA


 Chcete sa dozvedieť čo je to arteterapia, kde a ako ju môžeme využiť, akú silu v sebe skrýva a čo všetko nám môže odhaliť?

 Pozývame Vás na workshop

 ÚVOD DO ARTETERAPIE

 Arteterapia je prostriedkom na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Je cestou sebepoznania, sebavyjadrenia a sebarealizácie. Napomáha rozvoju tvorivosti. Využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné. Arteterapia v tomto ponímaní kladie dôraz na samotný proces tvorenia. Výsledok výtvarných aktivít preto nie je kľúčový.

 KEDY: 22.06.2018 (08:30 hod – 16:00 hod)

KDE: Námestie Andreja Hlinku, Žilina

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 49 €

 

LEKTOR: Mgr. Bronislava Plešková, psychologička, terapeutka

 Obsahové zameranie kurzu:

Teoretická časť:

● pohľad do histórie

● základné východiská a možnosti využitia arteterapie

● ciele arteterapie

● forma, obsah, proces v arteterapii

● význam reflexívneho dialógu v arteterapii

● špecifiká individuálnej a skupinovej arteterapie

● príprava a priebeh arteterapeutického stretnutia

●  arteterapia vs. artefiletika – vymedzenie a využitie

Zážitková časť:

●sebaskúsenostné  arteterapeutické techniky 

● rôzne výtvarné médiá a ich využitie v arteterapii

●arteterapeutické a artefiletické aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou

● zameranie na sebapoznanie, skupinovú prácu,  tvorivosť, relaxáciu

sebaskúsenostné hry

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu vo svojej práci alebo pre osobnostný rast. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Počet účastníkov – maximálne 16. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby. V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: InstitutVAP@gmail.com alebo telefonicky:  0949 670 650.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

« predchádzajúci príspevok
Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, koncentrácie a správania
nasledujúci príspevok »
Zdieľanie kancelárie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!