Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť.

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 25. 3. 2020 do 26. 3. 2020

Miesto akcie: Bratislava


Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť.

Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť alebo  Vývinové štádiá v živote dieťaťa z pohľadu hlbinnej psychológie

Workshop bude viesť PhDr. Lýgia Bátovská, klinická psychologička a psychoterapeutka.

Hlbinná psychológia skúma psychický vývin dieťaťa v časovo špecifických fázach, (napr. orálna, análna, oidipálna, atď ), kde každá fáza má svoju vývinovú úlohu, previazanú s predchádzajúcou a ovplyvňujúcu nasledovnú fázu.

Zlyhanie v jednej fáze ovplyvňuje ďalšiu a vedie k fixácii, ktorá sa odráža v psychike dospelého človeka.

Čo môžete očakávať?

14 hodín intenzívneho teoretického vzdelávania, s praktickými príkladmi.

Obsahom seminára budú vývinové obdobia v živote dieťaťa od 0 do 16. /18. roku života. Budeme sa venovať jednotlivým obdobiam, ich vývinovým úlohám, úskaliam a možným zlyhaniam z pohľadu hlbinnej psychológie.

Poukážeme na možné následky frustrácie v daných obdobiach na vývin organizácie osobnosti od neurotickej úrovni cez narcistickú a hraničnú až  po psychotickú.   Zdôrazníme aj aspekt  genézy pri vzniku konfliktov v priebehu vývinu v súvislosti s neúspešným riešením špecifických úloh príslušných fáz (ako je napr. konflikt závislosti versus autonómie, oidipálny konflikt a ďalšie.)

Poruchy a symptómy vznikajú pod tlakom vývinových úloh vo vypätých situáciách života. Zvlášť deti a dospievajúci musia zvládať veľa vývinových úloh. Preto je potrebné s nimi a ich rodičmi pracovať „na vývin orientovane“. Cieľom je znížiť strach, posilňovať zdroje, aktivovať a ukotviť pozitívne predstavy o cieli a upevniť a presadiť nové skúsenosti a vzorce správania. Bez poznania jednotlivých vývinových štádií a ich úloh to však nejde.

Viac informácií nájdete tu.

« predchádzajúci príspevok
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie
nasledujúci príspevok »
Detský domov Macejko v Malackách hľadá špeciálneho pedagóga


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!