Artefiletika v kontexte rapovej terapie

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 20. 7. 2018 do 20. 7. 2018

Miesto akcie: Bratislava


Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce, pri ktorej sa využíva najmä tvorivosť a zážitok. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie klientov, s ktorými pracujeme.

Hip hop je podľa výskumníkov vhodný pre terapeutické účely práve svojou agresivitou a expresivitou. „Pozitívne používanie metafor“ je forma terapeutickej intervencie, kedy odborníci klientovi odporúčajú využiť silu svojej predstavivosti, ktorá mu má pomôcť prekonať náročné životné obdobia. Dynamická sila medzi terapeutom a klientom (najmä deti v predpubertálnom a pubertálnom veku) sa vďaka využitiu rapu stáva vyrovnanejšia a menej autoritatívna.

Obsahové zameranie kurzu:

Teoretická časť:

• kurz predstaví ako skĺbiť artefiletiku a rapovú terapiu

• ako vyberať skladby so zreteľom na text jednotlivých piesní

• ako písať a analyzovať vlastné texty klientov

• pri akých klientoch túto techniku použiť (vek, anamnéza ai.)

• artefiletika ako nástroj stimulácie emocionálnych, sociálnych a komunikačných kompetencií pubescentov/adolescentov

Zážitková časť:

• techniky na ľahšie prekročenie bariér medzi dospelým / terapeutom / pedagógom a klientom (pubescentom/adolescentom)

• analýzy textov skladieb so zameraním na dôležité oblasti života cieľovej skupiny rapovej terapie

• prepájanie prvkov rapovej terapie s artefiletickými technikami ako nástrojom na ventiláciu napätia a negatívnych emócií

• skupinová, párové i individuálne techniky

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov psychológov, pedagogických, odborných zamestnancov a tzv. pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú primárne s adolescentami, ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz sa však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o metóde využívania prvkov rapovej terapie dozvedieť viac a využiť nové skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu napríklad v kontakte s vlastnými deťmi. Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Lektorský tím:

Mgr. Broňa Plešková

Venuje sa najmä arteterapii a artefiletike, komunikačným tréningom, skupinovej práci s deťmi a mladými ľuďmi, individuálnej terapii prevažne so zameraním na vzťahovú väzbu. Miluje háčkovanie a prácu s priadzou, vyrába koláže. Vyštudovala psychológiu,vktorejjuzaujalaprávearteterapiaprejej blízkosť s umením ako komunikačným prostriedkom. Prepojiť psychológiu so svojou umeleckou vášňou pre ňu nebolo vôbec zložité.

Mgr. Iveta Tarabová

Ako psychologička pracovala v detskom domove a aktuálne pôsobí na rovnakej pozícii v detskom krízovom centre. Venuje sa deťom počas ťažkých životných situácii, ktorým aktuálne čelia. Ako jednu z intervenčných metód využíva počas individuálnej a skupinovej práce s deťmi analýzu rapových piesní a poskytuje im tak priestor vyjadriť svoje emócie im vlastným a blízkym spôsobom. Rapová terapia je v zahraničí využívaná ako bežný intervenčný prostriedok s mládežou, a práve odtiaľ čerpá námety pre svoju prácu.

 

Účastníckypoplatok 39,- Eur

je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK7709000000005115742824 (SLSP). Ako variabilný symbol uveďte dátum vášho narodenia, aby sa dala platba identifikovať, do poznámky uveďte meno a názov workshopu. Až po uhradení účastníckeho poplatku sa Vaša prihláška považuje za záväznú.

S prihláškami a otázkami sa môžete obrátiť na:

Mgr. Broňu Pleškovú, e-mail:nervuska@gmail.com

www.nervuska-arte.sk

« predchádzajúci príspevok
Transakčná analýza v poradenstve
nasledujúci príspevok »
Pre klientov: Ponúkame voľné miesta v podporovanom bývaní


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!