Výcvik „SOLUTION FOCUSED“ – na riešenie zameraný prístup-prihlášky prij. do Augusta

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 1. 11. 2018 do 29. 3. 2019

Miesto akcie: Žilina


“Keď chcete otvoriť zamknuté dvere, nepotrebujete analýzu zámku, ale kľúč, ktorý do zámku pasuje."

(Steve de Shazer)

Pozývame Vás na výcvik

„SOLUTION FOCUSED“ – na riešenie zameraný prístup 

Solution Focused je predovšetkým spôsob myslenia.

 

Solution Focused (SF), desaťročia etablovaný prístup v pomáhajúcich profesiách (psychoterapia, sociálna práca), koučingu, manažmente ai.,  ponúka paradigmu, obrat v myslení, ktorý odkláňa pozornosť od analýzy problému k rozvíjaniu želanej budúcnosti.

Tým problém neignoruje, avšak ho ani nerozvíja. Problém so želanou budúcnosťou totiž často spolu vôbec nesúvisia. Keď na záhrade venujeme pozornosť burine, ktorú nechceme, nič nám to ešte nehovorí o tom, čo na záhrade chceme pestovať miesto buriny.

SF naopak rozvíja podrobnú predstavu klienta o cieli a aktivuje a posilňuje jeho vlastné zdroje na ceste za touto želanou budúcnosťou. Podrobná analýza problému je totiž rozhovorom rozvíjajúcim problém (problem talk), na rozdiel od rozhovoru, ktorý rozvíja riešenie (solution talk). Klient je expertom na obsah, pracovník je expert na proces. 
SF je úsporný spôsob práce s pretrvávajúcimi výsledkami, riadi sa konkrétmyni princípmi a ponúka efektívne techniky. 

 

Modifikácia BASIC obsahuje:

-          oboznámenie sa s podstatnými momentmi histórie vzniku prístupu a jeho kľúčovými myšlienkovými a filozofickými východiskami a nosnou paradigmou – rozdielom medzi „na riešenie“ a „na problém“ orientovanou prácou s klientom

-          poznanie hlavných predstaviteľov prístupu

-          základných 9 SF nástrojov (dôkladné vysvetlenie, tréning, prenesenie do praxe, reflexia, „ťaháky“)

-          principiálny model SF

-          ucelený proces práce a expertnosť na proces

-          nácvik, modelové situácie, mikroanalýzy

-          sebaskúsenosť

-          skupinovú reflexiu sebaskúsenosti z nácvikových situácií (skupinové učenie)

-          supervízie nahrávok účastníkov

-          reflexiu pracovníka

-          základy práce s metódou Kidsskills (Ben Furman, Tapani Ahola)

-          základy práce s metódou Reteaming (Ben Furman, Tapani Ahola)

-          vytvorenie individuálneho štýlu práce

-          vlastnú praktickú aplikáciu SF princípov do práce s klientom hneď po úvodnom stretnutí

 

Výcvik je vedený zážitkovo, sebaskúsenostne, je prepojený s množstvom kazuistík, okamžitým nácvikom, supervíziami, neustálym reflektovaním učiva v tom zmysle, aby bolo stále zrejmé, čo a prečo s klientom robíme, priebežným opakovaním a takým osvojovaním si nových poznatkov, že je možné už po prvom stretnutí ich začať aplikovať do praxe.  

Účastník si vytvára svoj vlastný štýl práce a osvojuje umenie reflexie svojej práce.

Lektor využíva skupinové učenie a individuálny prístup. Obsah i spôsob výuky je koncepčne pripravený a vyvážený a navyše je dynamicky prispôsobovaný aktuálnym potrebám účastníkov.

Účastník si osvojí konkrétne techniky, ktoré nadväzujú na paradigmu, obrat v myslení v súlade s filozofiou SF i porozumenie dôvodom ich použitia v konkrétnej situácii počas spolupráce s klientom. Výcvik je vedený zážitkovo, sebaskúsenostne, je prepojený s množstvom kazuistík, okamžitým nácvikom, supervíziami, neustálym reflektovaním učiva v tom zmysle, aby bolo stále zrejmé, čo a prečo s klientom robíme, priebežným opakovaním a takým osvojovaním si nových poznatkov, že je možné už po prvom stretnutí ich začať aplikovať do praxe. Lektor využíva skupinové učenie a individuálny prístup. Obsah i spôsob výuky je koncepčne pripravený a vyvážený a navyše je dynamicky prispôsobovaný aktuálnym potrebám účastníkov. Účastníci obdržia praktické manuály pre prácu s technikami, ktoré je možné použiť ako "ťaháky" pri práci s klientom a množstvo ďalších súvisiacich či tému rozširujúcich materiálov, ako aj tipy na odbornú literatúru. Účastníci pracujú počas celého obdobia na svojich osobných projektoch, pričom využívajú a prehlbujú si osvojenie SF myslenia a techník a majú tak možnosť dosiahnuť svoje osobné ciele príjemnou a efektívnou cestou a zároveň sa učiť princípy SF práce.

Výcvik pozostáva z 8 výukových dní a 2 dni obhajob záverečných prác, celkovo teda 64 hodín výuky.

 

KEDY: 01.-02.11.2018, 06.-07.12.2018,

10.-11.01.2019, 14.-15.02.2019, 28.-29.03.2019

KDE: Žilina

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 1395

 

(možnosť uhradiť vo viacerých splátkach)

 

Lektor:

Mgr. Katarína Bradač:

Pracuje ako psychológ, medzinárodne certifikovaný kouč, lektor a supervízor vo vlastnej privátnej psychologickej praxi pri Brne. Svoje vzdelanie a skúsenosti z praxe psychológa doplnila o prax manažéra a lektora v korporátnom prostredí a vicemajsterky Európy v športovej streľbe. Všetky svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti tak uplatňuje pre svojich klientov v individuálnom, párovom i rodinnom poradenstve. Ako lektor víta príležitosť zdieľať know how s ďalšími záujemcami o osobný a odborný rast. Kontinuálne sa odborne vzdeláva a publikuje. V súčasnosti píše knihu pre dospelých a pre detských čitateľov. Je osobne hrdá na to, že môže pracovať pod supervíziou profesorky New Hampshire Univerzity, Sheily McNamee, zakladajúcej členky, viceprezidentky a členky najvyššieho vedenia Taos Institute. 

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

V prípade záujmu o kurz Vám radi zašleme bližšie informácie e-mailom. Neváhajte nás kontaktovať na InstitutVAP@gmail.comalebo 0949 670 650.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

« predchádzajúci príspevok
Fyzika a smrť
nasledujúci príspevok »
VÝKLAD SNOV - Čo sú sny a ako im porozumieť?


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!