TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE ROZVOJ GRAFOMOTORIKY-OBSADENÉ

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 20. 8. 2018 do 20. 8. 2018

Miesto akcie: Žilina


Pozývame Vás na workshop

TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE ROZVOJ GRAFOMOTORIKY

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí. Kurz predstaví také artefiletické techniky, ktoré sa orientujú na komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov, a popri tom významne stimulujú rozvoj grafomotoriky u detí vo veku 3- 7 rokov.

Obsahové zameranie kurzu:

Teoretická časť:

základné východiská a možnosti využitia artefiletiky pri práci s detským klientom so zreteľom na rozvoj grafomotoriky

● artefiletické metodické cvičenia pre stimuláciu grafomotoriky

● výtvarné techniky vhodné pre jednotlivé vekové kategórie

● ako pomáhať v rozvoji grafomotorických zručností s využitím artefiletiky

● špecifiká individuálnej a skupinovej artefiletiky s deťmi

● rozvoj grafomotoriky a kresby a ich skĺbenie

Zážitková časť:

●artefiletické činnosti rozvíjajúce jemnú motoriku

● sebaskúsenostné  artefiletické techniky 

● rôzne výtvarné médiá a ich využitie v artefiletike so zreteľom na stimuláciu hrubej, jemnej motoriky a grafomotoriky

● výtvarné aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou

● aktivity zamerané na sebapoznanie, skupinovú prácu a  tvorivosť

sebaskúsenostné hry

KEDY: 20.08.2018 (08:30 hod – 16:00 hod)

KDE: Žilina

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 49 €

LEKTOR: Mgr. Broňa Plešková, psychologička, terapeutka

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov pedagogických, odborných zamestnancov a tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o artefiletike dozvedieť viac a využiť nové skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu napríklad v kontakte s vlastnými deťmi. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Počet účastníkov – maximálne 15. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby. V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: InstitutVAP@gmail.com alebo telefonicky:  0949 670 650.

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní. 

Tešíme sa na Vašu účasť.

« predchádzajúci príspevok
SNOEZELEN FUNGUJE ALEBO PRENOS POZITÍVNYCH NÁVYKOV DO PRÁCE V TRIEDE
nasledujúci príspevok »
DETSKÁ KRESBA AKO NÁSTROJ DIAGNOSTIKY


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!