DETSKÁ KRESBA AKO NÁSTROJ DIAGNOSTIKY

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 21. 9. 2018 do 22. 9. 2018

Miesto akcie: Žilina


Pozývame Vás na workshop

DETSKÁ KRESBA AKO NÁSTROJ DIAGNOSTIKY

Workshop predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Na mnohých kazuistikách si ukážeme špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť. Zámerom workshopu je predstaviť a precvičiť základné zručnosti práce arteterapeuta, ktorý pracuje s detskou klientelou. Workshop je delený na teoretické a zážitkové bloky.

  

Obsahové zameranie kurzu:

Teoretická časť:

základné východiská a možnosti využitia arteterapie pri práci s detským klientom

● výtvarný screening emočného stavu a sociálneho statusu dieťaťa

● vývin detskej kresby

● výtvarné techniky vhodné pre jednotlivé vekové kategórie

● analýzy kazuistík

● diagnostické možnosti využitia detskej kresby

● varovné znaky v kresbe

 

Zážitková časť:

●sebaskúsenostné  screeningové techniky 

● rôzne výtvarné médiá a ich využitie v arteterapii a artefiletike

● zameranie na sebapoznanie, skupinovú prácu,  tvorivosť, relaxáciu

KEDY: 21.09.2018-22.09.2018

KDE: Žilina

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 99 €

LEKTOR: Mgr. Broňa Plešková, psychologička, terapeutka

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu vo svojej práci alebo pre osobnostný rast. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Počet účastníkov – maximálne 15. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby. V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: InstitutVAP@gmail.com alebo telefonicky:  0949 670 650.

Všetci účastníci a účastníčky workshopu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Tešíme sa na Vašu účasť.

« predchádzajúci príspevok
TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE ROZVOJ GRAFOMOTORIKY-OBSADENÉ
nasledujúci príspevok »
bez názvu


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!