Artefiletika v kontexte rapovej terapie

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 15. 12. 2018 do 15. 12. 2018

Miesto akcie: Žilina


Artefiletika v kontexte rapovej terapie

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce, pri ktorej sa využíva najmä tvorivosť a zážitok. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie klientov, s ktorými pracujeme. Hip hop je podľa výskumníkov vhodný pre terapeutické účely práve svojou agresivitou a expresivitou. „Pozitívne používanie metafor“ je forma terapeutickej intervencie, kedy odborníci klientovi odporúčajú využiť silu svojej predstavivosti, ktorá mu má pomôcť prekonať náročné životné obdobia. Dynamická sila medzi terapeutom a klientom (najmä deti v predpubertálnom a pubertálnom veku) sa vďaka využitiu rapu stáva vyrovnanejšia a menej autoritatívna.

Obsahové zameranie kurzu:

Teoretická časť:

• kurz predstaví ako skĺbiť artefiletiku a rapovú

terapiu

• ako vyberať skladby so zreteľom na text

jednotlivých piesní

• ako písať a analyzovať vlastné texty klientov

• pri akých klientoch túto techniku použiť (vek,

anamnéza ai.)

• artefiletika ako nástroj stimulácie

emocionálnych, sociálnych a komunikačných

kompetencií pubescentov/adolescentov

Zážitková časť:

• techniky na ľahšie prekročenie bariér medzi

dospelým / terapeutom / pedagógom a klientom

(pubescentom/adolescentom)

• analýzy textov skladieb so zameraním na

dôležité oblasti života cieľovej skupiny rapovej

terapie

• prepájanie prvkov rapovej terapie

s artefiletickými technikami ako nástrojom na

ventiláciu napätia a negatívnych emócií

• skupinová, párové i individuálne techniky

 

Lektorský tím:

Mgr. Broňa Plešková

Venuje sa najmä arteterapii a artefiletike, komunikačným tréningom, skupinovej práci s deťmi a mladými ľuďmi, individuálnej terapii prevažne so zameraním na vzťahovú väzbu. Miluje háčkovanie a prácu s priadzou, vyrába koláže. Vyštudovala psychológiu, v ktorej ju zaujala práve arteterapia pre jej blízkosť s umením ako komunikačným prostriedkom. Prepojiť psychológiu so svojou umeleckou vášňou pre ňu nebolo vôbec zložité.

Mgr. Iveta Tarabová

Ako psychologička pracovala v detskom domove a aktuálne pôsobí na rovnakej pozícii v detskom krízovom centre. Venuje sa deťom počas ťažkých životných situácii, ktorým aktuálne čelia. Ako jednu z intervenčných metód využíva počas individuálnej a skupinovej práce s deťmi analýzu rapových piesní a poskytuje im tak priestor vyjadriť svoje emócie im vlastným a blízkym spôsobom. Rapová terapia je v zahraničí využívaná ako bežný intervenčný prostriedok s mládežou, a práve odtiaľ čerpá námety pre svoju prácu.

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov psychológov, pedagogických, odborných zamestnancov a tzv. pomáhajúcich profesií, ktorí pracujú primárne s adolescentami, ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz sa však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o metóde využívania prvkov rapovej terapie dozvedieť viac a využiť nové skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu napríklad v kontakte s vlastnými deťmi.

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

Kedy: 15.12.2018 (08:00 hod - 15:00 hod)

Kde: Žilina

Účastnícky poplatok: 39€

Počet účastníkov – maximálne 18. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby. V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: InstitutVAP@gmail.com alebo telefonicky:  0949 670 650. Tešíme sa na Vašu účasť

« predchádzajúci príspevok
Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, koncentrácie a správania
nasledujúci príspevok »
Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test) - OBSADENÉ


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!