Ponuka práce – Špeciálny pedagóg do oddelenia poradenstva v CPPPaP Bratislava V


Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Bratislava V., Švabinského 7, príjme do pracovného pomeru 1 špeciálneho pedagóga do oddelenia poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine.

Jedná sa o 0,75 úväzok.

Kvalifikačné predpoklady:

ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore špeciálna pedagogika - špeciálnopedagogické poradenstvo.

Predpokladaný termín nástupu:

1.10.2018, prípadne podľa dohody.

Odmeňovanie:

podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom, zasielajte do 10.9.2018 na adresu:

CPPPaP, Švabinského 7, 851 01 Bratislava, obálku označte „Konkurz“

alebo na mail:

cpppap.director@gmail.com;   cpppp.alena.majerova@gmail.com .

Kontakt pre bližšie informácie:

PhDr. Miloslava Fellegiová, riaditeľka CPPPaP Bratislava V.;  mobil: 0911411963;

Ing. Alena Majerová, personalistka;  tel: 02/48208118

« predchádzajúci príspevok
V starostlivosti o dieťa a rodinu môže byť každý V.I.P. Mosty spolupráce a multidiscip. perspektíva
nasledujúci príspevok »
Dynamika a poriadok v systémoch, so Zlatkou Šramovou


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!