WORKSHOP_Špeciálno-pedagogická stimulácia psychomotoriky a kognície dieťaťa vo veku 2 - 7 rokov

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 21. 9. 2018 do 21. 9. 2018

Miesto akcie: Partizánske


 

Pozývame vás na WORKSHOP s názvom

 

Špeciálno-pedagogická stimulácia psychomotoriky a kognície dieťaťa z pohľadu vývinových štádií v období 2 - 7 rokov

 

WORKSHOP je primárne určený odborníkom z centier včasnej intervencie

 

Dátum vzdelávania: 21. september /piatok/ 2018

 

Čas vzdelávania: od 10:00 do 15:00 hod.

 

Obsah vzdelávania:

 

  1. teoretické východiská z pohľadu vývinovej psychológie a patopsychológie

  2. hry a aktivity na stimuláciu jednotlivých oblastí dieťaťa

  3. konziliárne riešenia prípadových štúdií

    Miesto vzdelávania: Partizánske

    Cena vzdelávania za osobu: 45 €

    Lektor vzdelávania: Svetlana Síthová špeciálna pedagogička zo Súkromného centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí... Riaditeľka Súkromného centra Mirabilis, autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Spoluorganizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie. Viac o autorke aj na www. sukromnecentrumpe.sk

 

Prihlásenie na vzdelávanie: sukromnecentrum.pe@gmail.com

 

V prihlasovacom emaily je potrebné uviesť:

 

1. predmet e-mailu: Špeciálno-pedagogická stimulácia psychomotoriky a kognície dieťaťa z pohľadu vývinových štádií v období 2 - 7 rokov

 

2. kontaktné údaje : meno, priezvisko, telefónny kontakt, inštitúcia

 

Počet účastníkov je limitovaný na max. 8 osôb

 

TEŠÍME SA NA OBOHACUJÚCE A PODNETNÉ STRETNUTIE

 

« predchádzajúci príspevok
Techniky artefiletiky pre vychovávateľov
nasledujúci príspevok »
WORKSHOP pre pedagógov_Vzdelávam žiaka so ŠVVP v triede ZŠ


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!