WORKSHOP pre pedagógov_Vzdelávam žiaka so ŠVVP v triede ZŠ

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 5. 10. 2018 do 5. 10. 2018

Miesto akcie: Partizánske


 

Pozývame vás na WORKSHOP pre pedagógov s názvom

 

Vzdelávam žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triede

 

Ako pedagogicky a úspešne učiť?

 

WORKSHOP je primárne určený pedagógom zo základných škôl

 

Dátum vzdelávania: 5. október /piatok/ 2018

 

Čas vzdelávania: od 10:00 do 14:00 hod.

 

Obsah vzdelávania:

 

 1. teoretické východiská integrácie žiakov so ŠVVP

 2. hry a aktivity na stimuláciu ťažkostí vychádzajúcich zo ŠVVP

  /diagnózy ADHD, dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, Aspergerov syndróm, intelektové nadanie, poruchy správania, mentálne postihnutie = v jednej triede/

 3. konziliárne riešenia prípadových štúdií

  Miesto vzdelávania: Partizánske

  Cena vzdelávania za osobu: 30 €

  Lektor vzdelávania: Svetlana Síthová špeciálna pedagogička zo Súkromného centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí... Riaditeľka Súkromného centra Mirabilis, autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Spoluorganizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie. Viac o autorke aj na www. sukromnecentrumpe.sk

  Prihlásenie na vzdelávanie: sukromnecentrum.pe@gmail.com

  V prihlasovacom emaily je potrebné uviesť:

  predmet e-mailu: Vzdelávam žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triede. Ako pedagogicky a úspešne učiť?

  kontaktné údaje : meno, priezvisko, telefónny kontakt, ZŠ

 

Počet pedagógov na workshope je limitovaný na max. 8 osôb

 

TEŠÍME SA NA OBOHACUJÚCE A PODNETNÉ STRETNUTIE

 

« predchádzajúci príspevok
WORKSHOP_Špeciálno-pedagogická stimulácia psychomotoriky a kognície dieťaťa vo veku 2 - 7 rokov
nasledujúci príspevok »
Korekčný program pre žiakov so ŠVVP na I. stupni ZŠ


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!