TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE „AGRESÍVNE“ DETI alebo prečo je sebaúcta významný indikátor zdravého vývin

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 25. 1. 2019 do 26. 1. 2019

Miesto akcie: Žilina


TECHNIKY ARTEFILETIKY PRE „AGRESÍVNE“ DETI alebo prečo je sebaúcta významný indikátor zdravého vývinu dieťaťa

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy a prepája expresívnu tvorbu s reflexívnym dialógom. Agresivita sa najčastejšie dáva do súvislosti s negatívnymi prejavmi správania.  Ak je v domácnosti, v škôlke či škole pohoda opakovane narušovaná zlostným, výbušným, konfliktným správaním dieťaťa, väčšinou robíme všetko pre to, aby bola čo najrýchlejšie opäť nastolená harmónia. Netreba však pritvrdzovať tresty, kričať a rýchlo hľadať vinníkov. Spôsobov ako reagovať ináč je niekoľko. Na kurze si ukážeme ako výtvarne pracovať s deťmi, ktoré sú už onálepkované (alebo ich to čoskoro čaká) statusom agresora. Dobre zvolená aktivita preto môže byť účinným nástrojom pre rozvoj najmä sebaúcty detí, o ktorej sa odborníci na pedagogiku zhodujú, že by mala byť cieľom výchovy a vzdelávania.

 Obsahové zameranie kurzu:

Teoretická časť:

● prečo sa (ne)báť detskej zlosti

● príčiny agresívneho správania

● čo robiť, ak...

● ako pomáhať v rozvoji sociálnych kompetencií s využitím artefiletiky

● teoretické východiská a základné prvky zdravej sebaúcty

● prínos artefiletiky pre rozvoj sebaúcty

Zážitková časť:

● artefiletické techniky napomáhajúce pri vnímaní vlastných emócií a ako si s nimi poradiť

● artefiletické techniky uvoľňujúce napätie

● sebaskúsenostné  artefiletické techniky 

● výtvarné aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou

● techniky zamerané na komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov

● NEsúťaživé výtvarné hry

● výtvarná hra – stimulujúca, jednoduchá a zábavná

 

KEDY: 25.01.2019-26.01.2019

KDE: Žilina

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 99 €

LEKTOR: Mgr. Broňa Plešková, psychologička

 

Cieľová skupina:

Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov pedagogických, odborných zamestnancov a tzv. pomáhajúcich profesií ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o artefiletike dozvedieť viac a využiť nové skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu napríklad v kontakte s vlastnými deťmi. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

 

 

Počet účastníkov – maximálne 16. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby. V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: InstitutVAP@gmail.com alebo telefonicky:  0949 670 650.

Všetci účastníci workshopu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní. Tešíme sa na Vašu účasť.

« predchádzajúci príspevok
Preventívny program Mirabilis pre mládež vo veku 13 - 18 rokov
nasledujúci príspevok »
Workshop (konziliárny odborný kurz)Špeciálno-pedagogická diagnostika školskej zrelosti


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!