Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test) - OBSADENÉ

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 11. 4. 2019 do 11. 4. 2019

Miesto akcie: Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby, Martin


 

Hous – Tree - Person test (Dom- Strom – Osoba) 

Seminár je určený pre psychológov, špeciálnych pedagógov, liečebných pedagógov...

 

Kedy: 11.04. 2019 od 9.00 – 16.00

Miesto realizácie: priestory Inštitútu rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby v Martine – M.R.Štefánika 48 (v blízkosti kina Moskva, budova oproti potravinám COOP Jednota).

Lektorka: PaedDr. Dušana Priehradná, riaditeľka o.z - terapeutka, mediátorka, supervízorka, koučka: Zaoberá  sa rodinnou, skupinovou a individuálnou terapiou pre deti aj dospelých. Špecializuje sa na prácu s deťmi s poruchami správania, psychosociálne a emocionálne narušenými deťmi, deťmi s poruchami attachmentu. Venuje sa prednáškovej činnosti pre odbornú aj laickú verejnosť. Pôsobí ako akreditovaná supervízorka pre odborníkov  v pomáhajúcich profesiách.   Je zapísaná v zozname mediátorov na Ministerstve spravodlivosti SR. Venuje sa aj individuálnemu a skupinovému koučovaniu odborníkov a vedúcich pracovníkov. Pôsobí som na Pedagogickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v humanistickej psychoterapii, ako aj niekoľko zahraničných a slovenských kurzov a výcvikov. 

Anotácia: House–Tree–Person (H-T-P) test je jednou z najčastejšie požívaných a široko rozšírených kresbových projektivných metód v zahraničí. V našich podmienkach však nie je veľmi používaný. Jedná sa o test zameraný na získanie informácií o osobnosti daného klienta, o jeho intrapsychických konfliktoch, obranách, potrebách, interpersonálnych a rodinných vzťahoch. Kresba domu vyvoláva asociácie na domov, výchovu a rodinné vzťahy klienta, jeho miesto a vzťah k svetu. Kresba stromu je zameraná na osobnosť klienta, vzťah k sebe a k životu, na osobný rast, vývoj a vitalitu. Kresba osoby prináša asociácie týkajúce sa vzťahovej osoby a interpersonálnych vzťahov jedinca. Takto zvolená kombinácia troch kresbových tém poskytuje možnosť zmapovať oveľa širšiu oblasť, než je tomu pri použití len izolovaného testu kresby stromu či kresby postavy. H-T-P test sa naviac od týchto metód líši vo výbere a tiež interpretácii hodnotených znakov. Je vhodný pre deti od 8 rokov aj pre dospelých.

Seminár je zameraný na získanie základných informácii ohľadom administrácie a interpretácie testu H-T-P. Postupne sa budeme venovať všeobecným aj špecifických charakteristikám kresby domu, kresby stromu aj kresby osoby. Seminár je obohatený veľkým množstvom praktických ukážok a kazuistík. 

 

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, obracajte sa na adresurodinnaterapia@gmail.com , telefonické dotazy smerujte na Mgr. Moniku Boričovú (0918 933 727).

 

            Ďalšie informácie a prihlášku nájdete na www.rodinnaterapia.sk

 

« predchádzajúci príspevok
Kurz kresby Dom-Strom-Osoba (Hous-Tree-Person Test) OBSADENÉ
nasledujúci príspevok »
SÚCIT a SÚCIT SO SEBOU ako mu porozumieť a ako ho rozvíjať


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!