WORKSHOP_Vzdelávam žiaka s problémovým správaním

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 14. 12. 2018 do 14. 12. 2018

Miesto akcie: Partizánske


Pozývame vás na WORKSHOP s názvom

Miesta VOĽNÉ

Vzdelávam žiaka s problémovým správaním v triede. Ako pedagogicky a úspešne učiť?

 Na workshope sa pozrieme na niektoré z účinných metód, ktoré pomáhajú pracovať so žiakmi s problémovým správaním. Rovnako sa naučíme, ktoré slová v rámci pedagogickej (i komunikačnej) praxe nepoužívať, lebo zaručene vytvoria medzi pedagógom a žiakmi múr.

Obsahom workshopu sú krátke aktivity aplikovateľné do školy, na elimináciu problémového správania. 

 Dátum vzdelávania: 14. december /piatok/ 2018

Čas vzdelávania: od 10:00 do 15:00 hod.

 

 

 Obsah vzdelávania:

 

 1. teoretické východiská integrácie žiakov s problémovým správaním

 2. hry a aktivity na elimináciu problémového správania

 3. konziliárne riešenia prípadových štúdií

  Miesto vzdelávania: Partizánske

  Cena vzdelávania za osobu: 30 €

  Lektor vzdelávania: Svetlana Síthová špeciálna pedagogička zo Súkromného centra Mirabilis. Absolventka stimulačných a rozvíjajúcich programov Dr. Sindelar, Feuertseinovo inštrumentálne obohacovanie, Kupoz, Kuprev, Sfumato, Cez rozprávku do školy, Aby sme si rozumeli, FEI Basic, Ja na to mám, Step by step, FreD, Kuriatko sa písania nebojí... Riaditeľka Súkromného centra Mirabilis, autorka stimulačných, korekčných a rozvíjajúcich programov Mirabilis, predsedníčka sekcie centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Asociácií špeciálnych pedagógov škôl a poradní v SR. Spoluorganizátorka špeciálno-pedagogických konferencií zameraných na inklúziu, diagnostiku a vzdelávanie. Viac o autorke aj na www. sukromnecentrumpe.sk

  Prihlásenie na vzdelávanie: sukromnecentrum.pe@gmail.com

  V prihlasovacom emaily je potrebné uviesť:

  predmet e-mailu: Vzdelávam žiaka s problémovým spravanim

  kontaktné údaje : meno, priezvisko, telefónny kontakt, ZŠ

 

 

Počet osôb na workshope je limitovaný na max. 5 osôb

 

TEŠÍME SA NA OBOHACUJÚCE A PODNETNÉ STRETNUTIE

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
Psychológ pre Detský domov Trnava
nasledujúci príspevok »
Asistent pedagóga v práci s deťmi so ŠVVP


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!