Skauting + remeslo = Aplikovaná psychológia na ZŠ


Pri zanedbaní etického a všestranne psychického vývoja v detstve sa resty neskor len ťažko doháňajú. Výchova 2 generácií pred TV obrazovkou a 1 generácie pred PC počítačmi si vyberá svoju daň v stúpaní všeobecnej ale hlavne psychickej chorobnosti občanov SR.

Švédsky model socializmu, ktorý prináša sociálne istoty a postupný výrobno – ekonomický progres, nemôžeme uskutočniť bez slušných, pracovitých, angažovaných ľudí a predovšetkým bez sústavných, drobných, ale rozsiahlych zmien v našej ešte stále slabej a chorej spoločnosti. 50 rokov morálnej a osobnostnej likvidácie talentovaných jedincov a budovanie psychologicko -sociálnej spoločnosti na poklonkovaní autoritám zanechalo hlboké jazvy. Antibiotikum proti tejto chorobe vidím v uplatnení skautingu – v plnom a hlbokom nasadení na ZŠ - výchove k statočnosti, čestnosti, dobrote, zodpovednosti a prirodzenej zbožnosti od útleho detstva, od školskej mladosti.

Zlyhávajúci zamestnanecký systém, problémy s hradením poistného, korupcia a zneužívanie moci, neochota zúčastňovať sa „vecí verejných“, stále rozširujúce sa radikálne nacionálne a neonacistické skupiny, stupňujúce sa násilie a šikanovanie na školách všetkých stupňov si žiada všestrannú a radikálnu kúru od útleho veku, v prípade skautingu od 6. roku. Navyše 30 miliónové zázemie skoro vo všetkých krajinách sveta ukazuje na možnosti medzinárodnej spolupráce, ktorá môže motivovať ku znovu vytváraniu subštruktúr a oživeniu miestnych komunít.

Skauting sa predovšetkým vracia ku pôvodným ľudským hodnotám, hľadá silu a zdroj energie v pravom priateľstve, v raste a konfrontácii svojich schopností a možností v prírode, v diele Stvoriteľa, v kráse, pravde, čistote a spravodlivosti. Dielňami ľudskosti sa stávajú časté kamarátske stretnutia, výlety, spoločné ciele, vzájomná úcta, táborové aktivity v prírode s vymedzenými právami a povinnosťami... Všetci poznáme biblické podobenstvo o nových a starých mechoch ako univerzálnom zákone, ale mali by sme sa naučiť tento zákon aplikovať v praxi.

Malé deti potrebujú správne vzory, výchovu k trvalým ľudským hodnotám dobra a krásna, ktorá sa dnes len zriedkakedy ponúka v masmédiách, ktoré sa dnes stali jedným z najdôležitejších učiteľov mladých ľudí (viď štatistiky sledovanosti TV) Učiteľ nemá na výchovu žiakov skoro žiaden vplyv. To čo nezvládli rodičia do 6.-7.roku, len ťažko môže ovplyvniť učiteľ za pár hodín v škole. Nepomôže ani počítačové, či tabletové vybavenie, pretože sa jedná o výchovu, osvojenie si EQ Emocionálnej inteligencie, nie IQ rozumovej inteligencie, sociálnej, osobnej psychológie v praxi.

Školstvo má celostne vychovávať zodpovedného, slušného občana s ľudskými vlastnosťami a nie inteligentného chytráka, kde častokrát morálka zlyháva v prospech zištnosti. Skauting od mladosti môže pomôcť pri formovaní osobnosti človeka, ale taktiež pre oživenie života miestnych komunít, pri otvorení nových služieb v regiónoch, tvarovaní celoživotných všestranných vzťahov. Niečo podobné robí v psychológii aj artterapia drámou, ale v skautingu je to viac zažité, lebo sa týka každého zúčastneného.

Ako bývalému učiteľovi mi vždy vadilo, že dôležitejšie na ZŠ sú známky, nie vedomosti. Že dôležitejšie je vysvedčenie, ako praktické zručnosti. Už viackrát som písal na Ministerstvo školstva SR, že do osnov základných škôl by sa mali zaradiť predmety základných remeselných zručností na 2.stupeň ZŠ, ktoré mladému človeku umožnia dôležité, základné poznatky z určitých remeselných prác, v ktorých sa môže po skončení ZŠ uplatniť ako živnostník v niektorých jednoduchých činnostiach potrebných pre spoločnosť. Aj tu je priama konfrontácia mladého človeka s osobný i výzvami prístupu a teda formovania osobnosti.

Mnohé remeslá si nevyžadujú nejaké špeciálne, drahé prístrojové vybavenie a zariadenia, stačí 1 (až 4) ročná príprava pod odborným vedením, ktoré sa neskôr dá prehĺbiť nadstavbou učňovského vzdelávania a praxe, alebo špeciálnym doškolením (možno až v dospelosti). Remeslá ako sklár, murár, záhradník v oblasti zeleniny a ovocia, alebo príprava niektorých moderných, rýchlych jedál typu smoothies, zeleninové, alebo nakladané šaláty..., kosenie / spracovanie kompostových hmôt, predspracovanie druhotných surovín: oleje, autobatérie... z predtriedených TKO, zber niektorých nebezpečných odpadov, špeditér..., by v začiatkoch pomohol stovkám absolventov, ktorí chcú čím skôr začať viesť „zárobkový“ život, ale majú problém skončiť úplnú základnú školskú dochádzku. Bez tejto psychologicko sociálnej formácie naše prešpekulované školstvo je v úlohe stromu, ktorý nezarodí ovocie. 

« predchádzajúci príspevok
Psychológia ako motor vývoja
nasledujúci príspevok »
Osud národa - že by náhoda?


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!