VÝCVIKOVÝ PROGRAM – DETSKÁ KRESBA AKO NÁSTROJ DIAGNOSTIKY

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 2. 4. 2020 do 6. 6. 2020

Miesto akcie: Žilina


VÝCVIKOVÝ PROGRAM – DETSKÁ KRESBA AKO NÁSTROJ DIAGNOSTIKY

 Program predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Mnohé kazuistiky odhalia špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť. Účastníčky a účastníci musia počas výcvikového programu aktívne pracovať s detskými klientmi. 

Rozsah a štruktúra programu:

o   rozsah programu: 36 hodín

o   individuálna konzultácia k artefaktom detských klientov: 2 hodiny (nie je v cene kurzu, dohodne si ju každý účastník individuálne s lektorkou, lektorka konzultuje v Bratislave)

o   účastníci dostanú študijné materiály k práci s detskou kresbou

o   nevyhnutná práca s minimálne dvoma detskými klientmi medzi stretnutiami

  

KEDY: 02.04.-03.04.2020, 05.06.-06.06.2020

KDE: Žilina

                      ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 239€

 

LEKTOR: Mgr. Bronislava Plešková, psychologička

  

Cieľová skupina: psychológovia, špeciálni pedagógovia, učitelia, vychovávatelia. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Podmienky úspešného absolvovania výcvikového programu:

·       90% účasť na stretnutiach,

·       práca s minimálne s dvoma detskými klientmi,

·       aspoň 2 hodiny individuálnej supervíznej konzultácie (poplatok už je zahrnutý v cene programu)

·       otvorenosť voči spätnej väzbe

·       štúdium získaných materiálov a odporúčanej literatúry

 

 

www.institutvap.sk

 

 

Obsahové zameranie kurzu:

Teoretická časť:

● základné východiská a možnosti využitia kresby pri práci s detským klientom

● výtvarný screening emočného stavu a sociálneho statusu dieťaťa

● analýzy kazuistík

● diagnostické možnosti využitia detskej kresby

● všeobecné a varovné znaky v detskej kresbe

 

Zážitková časť:

● sebaskúsenostné projektívne screeningové techniky 

● rôzne výtvarné médiá a ich využitie pri práci s dieťaťom

 Počet účastníkov – maximálne 16. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby. V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: InstitutVAP@gmail.com alebo telefonicky:  0949 670 650. Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

 

 

« predchádzajúci príspevok
Požičiame Vám priestory na psychoterapiu/ psychologickú pomoc klientom
nasledujúci príspevok »
Kurz KONFLIKT AKO ŠANCA


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!