Oidipovské období - hledání zdrojů

Akcia pre laickú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 31. 1. 2019 do 4. 2. 2019

Miesto akcie: Brno, Centrum LeViTAs


Tématem kurzu bude tzv. oidipovské vývojové období, které spadá zhruba do věku 3-5 let a ve kterém se poprvé životní energie dítěte probudí ve formě erosu. Pokládají se zde základy naší pohlavní identity i základy vztahu k druhému pohlaví.

V tomto věku psychosexuální vývoj dospívá k tzv. raně genitálnímu stádiu a projevuje se mimo jiné zalíbením dítěte v rodiči opačného pohlaví. To, nakolik je tato probouzející se erotická síla v dítěti přijata či odmítnuta ze strany rodičů, pak má velký vliv i v dospělosti na to, jak prožíváme erotickou sílu sami v sobě i vůči opačnému pohlaví a nakolik jsme napojeni na hluboké zdroje své vlastní energie nebo nakolik si je potřebujeme sami blokovat. A toto vše přirozeně silně ovlivňuje i naše partnerské vztahy.

Kurz nabídne možnosti, jak s tématy oidipovského období pracovat terapeuticky, a protože bude sebezkušenostní, také nabízí možnost zpracování toho, co v tomto období neproběhlo optimálně. Je tedy vhodný jak pro terapeuty, tak pro ty, kdo hledají větší naplnění v životě nebo partnerském vztahu nebo se jim partnerské vztahy nedaří. Kurz je tedy určen všem zájemcům.

Kurz volně navazuje na kurzy o Reichových charakterových typech, ale jejich znalost není podmínkou účasti. Pro účastníky kurzů Reichových charakterových typů je pak sebezkušenostním prohloubením způsobu terapeutické práce v souvislosti s tématy rigidního a hysterického typu.

Lektorka Mona Lisa Boyesen se věnuje této problematice dlouhodobě a má velký dar témata z tohoto období probouzet a zpracovávat. Během kurzu bude pro každého prostor pro individuální sessi před skupinou na téma tohoto období v délce zhruba 2 h.

Dvě varianty kurzu - sebezkušenostní a výuková

Lektorka by ráda nabídla nejen možnost sebezkušenostního zpracování témat účastníků, ale ráda by umožnila těm, kteří stojí o to se od ní dále učit, aby takovou možnost dostali a mohli více rozumět, jak při vedení sessí a volbě tělesných intervencí postupuje. Pokud takový zájem bude mezi právě přihlášenými účastníky dostatečný, pak bude sebezkušenostní část individuálních sessí ukončena už předposlední den večer a poslední den kurzu proběhne diskuse nad proběhlými sessemi s možností klást otázky. Ti, kdo o učení se od lektorky zájem mít nebudou, se v takovém případě už programu poslední den nebudou účastnit. A naopak ti, kteří zájem mít budou, si budou muset připlatit, protože výukový program poslední den je možné uskutečnit pouze tak, že se počet účastníků sníží o jednoho z 12 na 11. A rozpočet za tohoto chybějicícho účastníka bude třeba dorovnat, takže to bude na těch, kdo na pondělní výukový program zůstanou.

Pokud ale zájem o výukovou část nebude u přihlášených dostatečný, tak bude zrušena a počet účastníků zůstane na původním počtu 12 a poslední den dopoledne se bude konat poslední sesse kurzu. A všichni účastníci tak budou kurz končit poslední den mezi 14:30 až 15 h.

Výuková část kurzu nemá vliv na samotný seberozvojový účinek proběhlých sessí. Je pouze možností o něco více porozumět tomu, co, jak a proč lektorka dělá.

O tom, která varianta bude platit, se přihlášení účastníci dozví minimálně 14 dnů před kurzem. Do té doby je třeba, aby všichni přihlášení počítali s koncem kurzu v pondělí odpoledne. Stručné shrnutí:

Kurz se bude zaměřovat na praktická cvičení a psychoterapeutické techniky, které pomáhají se znovu spojit s pozitivními životními silami erosu v nás, pokud jsme je museli v dětství v sobě potlačit a nemohli jsme je prožívat jako veskrze pozitivní.

Kurz se bude konat v angličtině s tlumočením do češtiny.

Kredity v rámci dalšího vzdělávání

Žádáme o přidělení kreditů v rámci dalšího vzdělávání psychologů a nelékařských zdravotnických pracovníků, jako jsou zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti a další profese (přesný seznam sdělíme na požádání). Předpokládaný počet je 12 kreditů.  

Místo, rozsah a cena semináře

Seminář se koná v Brně. Začátek je ve čtvrtek 31.1.2019 v 17:15 h. Konec v pondělí 4.2.2019 přibližně ve 14:30. Celkem min. 45 výukových hodin (1 výuková hodina = 45 min).

Cena za sebezkušenostní část je 7.450 Kč a je splatná ve dvou splátkách. 1. splátka ve výši 2.000 Kč spolu s přihláškou, 2. splátka ve výši 5.450 Kč v termínu 14 dnů před začátkem kurzu. Je možné zaplatit spolu s přihláškou rovnou plnou cenu. Součástí ceny je základní občerstvení ve formě čaje a kávy.

Cena za výukovou část bude stanovena podle počtu přihlášených na tuto část kurzu a bude stanovena vydělením částky 8.000 Kč počtem účastníků této části. Tedy např, při 4 účastnících 2.000 Kč, při 5 účastnících 1.600 Kč atd. Tato část ceny se platí spolu s druhou splátkou za kurz 14 dnů před začátkem kurzu.

Podrobné informace a možnost se přihlásit je na webových stránkách kurzu. Kurz pořádají Výcviky.cz - body-psychoterapeutické výcviky, kurzy a semináře. 

Kontakt

Kateřina Skálová, tel.: 732 133 778, email: vycviky(zavinac)vycviky(tecka)cz

« predchádzajúci príspevok
Terapeutická práce s dotekem
nasledujúci príspevok »
Nový projekt pomáha mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!