Feminizmus a gender, otázky a riešenia


Moderná psychológia je postavená zoči voči gender otázke, tomuto staronovému problému, ktorý vnáša do spoločnosti vážne faktory nielen osobné, ale už aj spoločensky, politicky, demokraticky ekonomické. Pritom Duchovná veda ukazuje na problém hľadania a poznania Pravdy namiesto slepého života inštinktami. Na web sirosa.sk sa otázke feminizmu a gender venuje článok (ľavý stĺpec), ktorý prináša niektoré nové pohľady na tieto závažné problémy dnešnej spoločnosti. Aj tu je doležité zbaviť sa predsudkov a naučiť sa pozorovať a vnímať svet novými, detskými očami. Teda takými, ktoré chcú vidieť.

Dôležitosť Pravdy v živote človeka dnes dosvedčuje jednak rozvoj techniky, rozvoj vedy, ale v podstate je kritériom všetkých vecí, od tých najdrobnejších, napr. čerstvé jedlo, správna gramatika, až po tie veľké, kozmické. Týka sa rovnako voľby správneho slova, správneho lieku, alebo aj „obyčajného“ vnímania zrakom, sluchom... Keď nepočujete, nevidíte „pravdivo“, teda keď počujete, alebo vidíte skreslene, strácate kontakt s „pravdou“ – so životom v okolí. Všakže?

Zákon Reinkarnácie, alebo opakované znovu vteľovanie duchovnej duše do fyzického tela, je zákon. Podobne ako gravitácia = zákon príťažlivosti Zeme, alebo Archimedov zákon o nadľahčovaní predmetu v kvapaline, či iné vedecké zákony. Nie je to otázka viery, teoretická náboženská otázka, či pravidlo nejakej sekty... Je to Zákon Života, Zákon, ktorým sa prejavuje Milosrdenstvo Božie: keď v jednom živote niekto niečo pokazí, v ďalšom živote to musí napraviť.

Zaplatiť za niečo musí človek v bežnom reálnom živote a myslíte si, že Kozmos má iné meradlá? Je to Zákon Božej Spravodlivosti, bez poznania a aplikovania ktorého človek, rodina, spoločenstvo, národ... stagnuje. Nezávisí na človeku, na jeho vierovyznaní. Poznanie Zákona Reinkarnácie, podobne ako mnohých iných Zákonov Života a Pravdy (Zákon Náhody, Zákon Rastu, Zákon Príťažlivosti...), umožňujú človeku / rodine / národu žiť slobodnejšie a predchádzať rôznym nehodám.

Povieme si to zreteľne: štát dohliada na občianske legislatívne vzťahy / nevzťahy, Boží poslovia a Služobníci (vo svätých písmach sveta sa nazývajú anjeli a archanjeli) dohliadajú na medziľudské vzťahy z pohľadu Božích Zákonov a Božej Spravodlivosti. Na rozdiel od ľudskej spravodlivosti, Božia Spravodlivosť zaznamenáva všetko – nielen právnické záležitosti, ale všetky, aj tie najdrobnejšie ľudské pohnútky, myšlienky, city, činy... Tu nájdete všetko (keď máte oprávnenie vstupu do tejto Božej Knižnice Akašických Záznamov). Čo je pozoruhodné, tieto záznamy sú sústavne vyhodnocované, zvažované, neustále korigované – to sú naše „radosti“, problémy aj choroby. Miliardy miliárd záznamov, všetko aktuálne a aktualizované a sústavne energeticky nezávislé = Večné Informačné Biopole. Uprostred tohto Biopoľa je každý človek všestranne a podrobne a sústavne zaznamenávaný, skúmaný, vyhodnocovaný – ako mimoriadne vzácny a jedinečný jedinec so svojim jedinečným poslaním, ktoré je ešte len v zárodku, ale každou hodinou a inkarnáciou ho formuje ako vzácny diamant.

Svedectvá  tisícok ľudí, ktorí zažili NDE (Near Death Experience) sú dostatočne vážne na to, aby sa tomuto faktu venovala moderná psychológia, možno práve preto, lebo náboženstvo aj zahraničné výskumy stagnujú a namiesto výskumu prevencie potápania ďalších “Titanikov” sa peniaze vkladajú do zbrojenia... Nemocnice aj ambulancie sú pritom plné údajov, ktorých spracovaním sa može prispieť práve k oblasti výchovy, prevencie, alebo aj liečenia novými uˇinnejšími a lacnejšími prístupmi.

« predchádzajúci príspevok
Voľná pracovná pozícia Trnava
nasledujúci príspevok »
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!