Komentovaný diktát 1 VOĽNÉ MIESTO

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 15. 3. 2019 do 15. 3. 2019


Komentovaný diktát

 

Obsah vzdelávania:

Komentovaný diktát je metóda, ktorá rešpektuje sled špecifických funkcií mozgu, bežne používaných pri písaní. Vieme ňou dosiahnuť  nápravu už fixovaných nesprávnych návykov a reedukáciu porúch učenia dysgrafiu a dysortografiu pri dennej starostlivosti do 3 - 4 mesiacov. Vzdelávanie bude rozdelené na dve časti.

V prvej časti sa budeme venovať osvojovaniu správneho písania detí so špecifickými potrebami v prvom ročníku. V mojej pedagogickej praxi som mala veľa takých detí. Za všetky ako príklad uvediem chlapca, ktorý bol nehovoriaci, autista, epi záchvaty a iQ v hraničnom pásme. Toto dieťa vedené metódou Komentovaný diktát po tretí ročník bol schopný písať bezchybne.

V druhej časti podrobne rozoberieme jednotlivé špecifické funkcie mozgu, ktoré používame pri zápise na diktát. Ich rozvíjanie je priamou súčasťou tejto metódy. Tvoria osnovu, ktorej keď sa držíme, jednoducho a zrozumitelne dieťa vedieme k správnemu písaniu, k radosti z úspechu a zo svojho písomného prejavu.

 

Lektori: Mgr. Magdaléna Orolinová, špeciálna pedagogička

Kedy: 15.03.2018 (piatok) - 08:30 hod – 15:00 hod

Kde: Žilina

Cena: 49 €

 

Kurz bude obsahovať
- presný postup metódy Komentovaný diktát
- prehľad cvičení rozvíjajúcich jednotlivé špecifické funkcie mozgu 
- skriptá

 

Workshop je vhodný pre všetkých, ktorých sa téma dotýka – pre rodičov detí s dysortografiou, pedagógov, zamestnancov špeciálnych škôl, vychovávateľov, psychológov a špeciálnych pedagógov. Všetci účastníci workshopu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní. V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: InstitutVAP@gmail.com alebo 0949 670 650.

www.institutvap.sk

Tešíme sa na Vašu účasť. 

« predchádzajúci príspevok
Feminizmus a gender, otázky a riešenia
nasledujúci príspevok »
Ako nevyhorieť pri pomáhaní


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!