Artefiletika v materskej škole

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 2. 10. 2020 do 2. 10. 2020

Miesto akcie: Žilina


Nemusím byť terapeutom, ak chcem s dieťaťom pracovať inak

 

ARTEFILETIKA V MATERSKEJ ŠKOLE

 

Artefiletika je špecifickou oblasťou výtvarnej práce s deťmi, pri ktorej využívame najmä tvorivosť a zážitok. Stojí na pomedzí arteterapie a výtvarnej výchovy. Prostredníctvom atefiletiky je možné rozvíjať a stimulovať emocionálne, sociálne a komunikačné kompetencie detí.Kurz predstaví také artefiletické techniky, ktoré sa orientujú na komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov u detí vo veku 3 – 7 rokov.

 

Teoretická časť:

● základné východiská a možnosti využitia artefiletiky pri práci s malými deťmi

● ako pomáhať v rozvoji sociálnych kompetencií s využitím artefiletiky a prečo sa nebáť detskej zlosti

● zvládanie negatívnych reakcií a ako učiť deti riešiť konflikty

● prínos artefiletiky pre rozvoj sebaúcty a zdravého sebaobrazu dieťaťa

● výtvarné techniky vhodné pre jednotlivé vekové kategórie

 

Zážitková časť:

● techniky zamerané na komunikáciu, kooperáciu, empatiu a riešenie problémov

● artefiletické techniky napomáhajúce pri vnímaní vlastných emócií a ako si s nimi poradiť

● sebaskúsenostné  artefiletické techniky

● výtvarné aktivity individuálnou, párovou a skupinovou formou

● aktivity zamerané na sebapoznanie, skupinovú prácu a  tvorivosť

 

KEDY: 02.10.2020 (piatok) 08:00hod–15:30 hod

KDE: Žilina

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 49 €

LEKTOR: Mgr. Bronislava Plešková, psychologička

Cieľová skupina:

Kurz je určený najmä učiteľkám a učiteľom MŠ ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o artefiletike dozvedieť viac a využiť nové skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu napríklad v kontakte s vlastnými deťmi. Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

 

Počet účastníkov – maximálne 16. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby. V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: InstitutVAP@gmail.com alebo telefonicky:  0949 670 650. Všetci účastníci workshopu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní. Tešíme sa na Vašu účasť.

« predchádzajúci príspevok
Seminár - Zviera ako pomocník v rozprávkach
nasledujúci príspevok »
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!