ARTERAPIA PRI PRÁCI SO SENIORMI-obsadené

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 7. 2. 2020 do 7. 2. 2020

Miesto akcie: Žilina


Ak je vašou profesiou práca s ľuďmi v seniorskom veku a radi sa venujete tvorivej činnosti, využite príležitosť absolvovať workshop zameraný práve na túto oblasť.

ARTERAPIA PRI PRÁCI SO SENIORMI

Arteterapia je špecifická forma terapie založená na sebavyjadrení a sebapoznávaní prostredníctvom výtvarnej tvorby. Pracuje s tvorbou a zároveň reflexiou zameranou na proces či produkt. Prvoradým cieľom nie je vytvorenie umeleckého diela, ale prostredníctvom sebarealizácie, rozvíjania tvorivosti, schopnosti komunikovať a spracovaním osobne významnej témy dosiahnuť odstránenie alebo zmiernenie ťažkostí.

Arteterapia využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné.

KEDY: 07.02.2020 (08:00 hod – 15:00 hod)

KDE: Žilina

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK: 49 €

LEKTOR: Mgr. Broislava Plešková

 Obsahové zameranie kurzu:

 ● možnosti využitia arteterapie pri práci s klientmi v seniorskom veku 

● príprava a priebeh individuálneho alebo skupinového arteterapeutického a artefiletického stretnutia 

● ukážka arteterapeutickej práce na konkrétnej kazuistike

● čo si všímať v procese tvorby, čo si všímať na výslednom diele

● sebaskúsenostné  arteterapeutické techniky

● rôzne výtvarné médiá a ich využitie v seniorskom veku

● vhodné techniky a témy určené seniorom

 

Cieľová skupina: Kurz je určený pracovníkom a pracovníčkam z radov tzv. pomáhajúcich profesií (predovšetkým pracujúcim so seniormi v DSS alebo stacionároch) ako aj študentom a študentkám príslušných odborov. Na kurz však môžu prísť aj všetci tí, ktorí sa chcú o arteterapii dozvedieť viac a využiť svoje skúsenosti alebo poznatky ako inšpiráciu pre osobnostný rast, alebo by radi využili dané techniky v domácom prostredí s blízkymi.  Nepožadujú sa výtvarné schopnosti ani skúsenosti s výtvarnou tvorbou.

Počet účastníkov – maximálne 16. O poradí prihlásených rozhodne včasné uhradenie platby. V prípade záujmu alebo otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: InstitutVAP@gmail.com alebo telefonicky:  0949 670 650. Tešíme sa na Vašu účasť. 

 Všetci účastníci a účastníčky kurzu dostanú na záver osvedčenie o jeho absolvovaní.

https://www.institutvap.sk/clanok/2019-arterapia-pri-praci-so-seniormi

 

 

www.institutvap.sk

« predchádzajúci príspevok
Seminár - Zviera ako pomocník v rozprávkach
nasledujúci príspevok »
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!