Impulzy vývoja


Psychológia dáva šancu pochopiť prečo, kedy, ako ... sa niečo udialo, alebo neudialo v moderných dejinách, alebo v historicko politických súvislostiach. Za udalosťami je človek a jeho hlbšie poznanie niekedy len spatne so vzdychom premárnenej šance na progres ukazuje doležitosť správneho pohľadu. Na web sirosa.sk v článku “Tajný Mozambik” - pravý stĺpec - sú niektoré takéto “psychologicko -sociálne” pohľady napríklad na možný vývoj Československa, keby sa vývoj našej spoločnosti radikálne nezmenil. Ale sú tu aj príklady revolučných impulzov, ktorými sa pod vplyvom niekoľkých nezištných ľudí menia historické východiská. 

Vývoj može ísť ďalej za cenu utrpenia mnohých ľudí, alebo poznaním a spoluprácou. Pol Pot, Ivan Hrozný, Stalin... sú len niektoré mená, ktorí viedli ľudí cez utrpenie. Demokracie prinášajú inú cestu, cestu poznania a psychologického rastu. Pre osobný rast, aj mierovo politicky mimoriadne dôležité rozšírenie skautingu mladých ako mosta mieru a spolupráce medzi náboženstvami a zmiernenie civilizačných rozdielov. Práve skauting dáva šancu radikálne a zdravým spôsobom progresívne meniť hospodársku aj politickú mapu sveta ako v rozvojových, tak aj v „civilizovaných“ krajinách.

Duchovný pohľad psychológie NZ hovorí: Nové víno potrebuje nové nádoby, teda nové prístupy vo vzdelávaní, postupoch, prístupoch... Mladí ľudia hlavne netradičnými postupmi a športovými aktivitami dávajú šancu vyspelým krajinám vytriezvieť do štedrosti, vidieť potreby tretieho sveta a chudobným krajinám naučiť sa byť tvorivými a bohatými. Všetky národy sa musia naučiť vzájomnej spolupráci a otvorenosti pre pokoru, múdrosť a požehnanie Hospodina, ktorý sa musí vrátiť do nášho každodenného života. Nové víno do nových mechov môže priniesť zmeny tam, kde sa dostávajú len „revolučné“ prístupy mladých, horiacich sŕdc.

V poslednom období na prelome 20. a 21.storočia dochádzalo k mnohým spirituálnym zjaveniam, ktoré mali pomôcť ľuďom pochopiť niektoré podceňované skutočnosti, ktoré sú známe kresťanstvu a duchovnej vede už tisícročia. Sú to predovšetkým tisícky svedectiev NDE, zažitie skúsenosti blízkej smrti, ktoré upozorňujú ľudí na existenciu duchovnej duše človeka a potrebu jej vnímania, výživy jemnejších tiel človeka a hlavne potrebu systematického školenia. Pretože siatie, rast a žeň spirituality, spočívajúcej na kultúre „živého, súcitného srdca“, je jednou z najdôležitejších priorít pobytu človeka na Zemi. Nielen plné bruchá, ale hlavne svietiace, úprimné a súcitné „srdce“ ako pre deti, tak aj pre všetky generácie sú merítkom úrovne a kvality vyspelosti civilizácie.

Moderný človek vystavený obrovskému toku informácií sa odmieta meniť. Keby to bolo cestou rýchlo zaberajúcich piluliek, tak možno áno. Ale tak to nefunguje. Horiaci oheň spáli drevo s dymom, aj odhadzovanie „nadváhy“ vedie k redukcii prebytočného tuku. Svetlo poznania sprevádza úbytok tmy. Práve s tým súvisia aj existenčne dôležité životné pravidlá vyplývajúce z poznania Duchovnej vedy, ktorej predstaviteľmi sú Peter Danov, Michail O.Aivanhov, Rudolf Steiner, Oskar E. Bernhardt, ale aj Carl Gustav Jung, Adelma von Vay, Edgar Cayce a mnoho ďalších opierajúcich sa národné tradície predkov, o sväté písma kresťanov, moslimov, židov, buddhistov, hinduistov, taoistov...

Nie je tu len otepľovanie planéty a tzv. efekt El Ňiňa! Duchovná veda a rozvoj psychológie sa musia dostať do povedomia každého, obzvlášť mladého človeka, pretože v 3.tisícročí sa spúšťajú energetické faktory, ktoré rozhodujú ako o zdraví človeka, o vyspelosti regiónu, smerovaní každej krajiny, tak aj o kvalite existencie planéty.

Mnohí ľudia vnímajú dnešný svet – oproti minulým desaťročiam, ako výrazne zrýchlený. Práve vďaka tomuto „zrýchleniu“ môžeme poukázať na niektoré, na prvý pohľad skryté fenomény, ktoré sa dnes dejú vo svete. Jeden zo skrytých fenoménov „spúšťania“ karmických udalostí popisuje história a jedno prorocké videnie amerických Indiánov... z obdobia Francúzskej revolúcie...

« predchádzajúci príspevok
ARTERAPIA PRI PRÁCI SO SENIORMI
nasledujúci príspevok »
Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!