Kurz hypnózy

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 8. 3. 2019 do 10. 3. 2019

Miesto akcie: Prešov


                               KURZ   HYPNÓZY

Termín  :  08.03.2018 – 10.03.2018

 

                                                                                             

 Kurz umožní frekventantovi osvojiť si znalosti pri navodzovaní hypnotického stavu a dehypnotizácie.  Je vedený formou kvaziterapeutickej komunity s celodenným programom. Frekventanti kurzu si osvoja formu bdelých sugescií a sugestibility, sugestívnu intonáciu, testy sugestibility, hypnotizačné techniky, nácvik hypnotizácie a hypnotických javov.

 Súčasťou sú dopoludňajšie prednášky s demonštráciami ( podstata hypnózy, hypnabilita, hĺbka hypnózy, hypnotické javy, terapeutické využitie hypnózy )  a popoludní praktické cvičenia. Pri výcviku sa využíva audiovizuálna technika.

Každý frekventant kurzu dostane príručku a certifikát o absolvovaní kurzu s akreditáciou SKP.

Komu je kurz určený :  pre psychológov a študentov psychológie, psychiatrov a lekárov iných odborov

 

Cvičitelia :

PhDr. Eugen Čižek

klinický psychológ a psychoterapeut. V rokoch 1974 – 1998 pracovník Psychiatrickej nemocnice v Prešove, kde od r. 1978 pracoval ako vedúci oddelenia klinickej psychológie a linky dôvery. Od r. 1999 riaditeľ neštátneho zdravotníckeho zariadenia - Psychosociálne centrum v Prešove, ktorého súčasťou je ambulancia klinickej psychológie, Biofeedback centrum a denný stacionár. Je zapísaný v Zozname slovenských psychoterapeutov, je vlastníkom Europského psychoterapeutického certifikátu. Špecializuje sa na individuálne formy psychoterapie, hlavne neuróz a sexuálnych terapií, jeho doménou sú psychorelaxačné techniky a hypnóza

Odborná prax 44 rokov. Absolvent troch pokračujúcich kurzov hypnózy a autogénneho tréningu v Kroměříži u prof. PhDr. S. Kratochvíla, CSc., kde neskôr pôsobil ako lektor -cvičiteľ na kurzoch  hypnózy a autogénneho tréningu . Od r. 1996 vedie kurzy hypnóza a AT na Slovensku. Pôsobí aj ako súdny znalec v oblasti psychológie.

Mgr. Peter Čižek -

klinický psychológ a psychoterapeut. Vyštudoval odbor psychológia  na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, atestoval v odbore klinická psychológia a je absolventom  dlhodobého terapeutického výcviku kognitívno – behaviorálnej terapie. Taktiež je  držiteľom certifikátov  výcviku  v oblasti neurofeedback a biofeedback metód, hypnózy a relaxačných techník.  Od roku 2007 pracuje ako interný zamestnanec v  Psychosociálnom centre Prešov ako klinický psychológ, hypnoterapeut, a neurofeedback terapeut.Vo svojej práci sa venuje hlavne individuálnej  psychoterapii, hypnoterapii, psychodiagnostike a biofeedback terapii  (EEG a HRV).  Od roku 2015 pôsobí ako súdny znalec v oblasti psychológie.

 

Kapacita kurzu je limitovaná, akceptáciu účasti na kurze potvrdíme podľa poradia prihlásených. Ubytovanie v Prešove podľa vlastných možností .

 

Miesto konania : Psychosociálne centrum s.r.o, Vajanského21.Prešov  

Poplatok :           -180,- €   výcvikový kurz

                         

Bližšie informácie na : brugerova@psychocentrum.sk

 

        

« predchádzajúci príspevok
Pomoc mladým ľuďom na sociálnych sieťach
nasledujúci príspevok »
III. špeciálno-pedagogická konferencia


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!