Dss-MOST organizuje kurz: Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 29. 3. 2019 do 30. 3. 2019


Dss-MOST organizuje kurz: Hranice vzťahu s klientom v pomáhajúcich profesiách

Dss-MOST, n.o.  Vás vážené kolegyne, vážení kolegovia, pozýva na nami organizovany kurz.

Cieľom kurzu

je pomôcť účastníkom vybudovať a udržiavať kvalitný podporný vzťah s ich klientmi a stanovovať si a udržiavať jeho hranice. Účastníci sa naučia ako reflektovať vlastné hranice vo vzťahu s klientom.

Termín konania kurzu

je stanovený na 29. a 30. marec 2019. Podrobnejší harmonogram kurzu bude záujemcom poslaný minimálne 1 týždeň pred termínom konania. Kurz je dvojdňový, v rozsahu 15 hodín.

Miesto konania kurzu

je v priestoroch Dss-MOST, n.o. na ulici Haanova 10 v Bratislave v Petržalke.

Záujemcovia o kurz sa môžu do 15.3.2019 prihlásiť

kliknutím na link: Prihláška na kurz , alebo prostredníctvom e-mailu adam.kurilla@dss-most.sk . Prihlášku považujeme za kompletnú až po zaplatení poplatku za kurz.

Cena kurzu

je 35 € za osobu.

Platbu za kurz je potrebné poslať na č.ú. IBAN SK51 1100 0000 0026 67520150najneskôr do  15.3.2019. Pri platbe je potrebné zadať variabilný symbol 29032019 a do informácie pre prijímateľa napísať „Kurz hranice“ a priezviskoúčastníka. Poplatok bude záujemcovi vrátený len v prípade odhlásenia sa z kurzu viac ako 48 hodín pred jeho začiatkom.

Lektorom kurzu je Mgr. Adam Kurilla – klinický psychológ a psychoterapeut, ktorý 6 rokov pôsobil v oblasti sociálnych služieb, kde pracoval s ľuďmi s vážnymi duševnými poruchami a ich príbuznými. Od roku 2016 pôsobí v oblasti zdravotníctva, kde pracuje s ľuďmi so závislosťami.

Kurz je určený

profesionálom pôsobiacim v oblasti pomáhajúcich profesií, najmä sociálnym pracovníkom, psychológom, liečebným a špeciálnym pedagógom, opatrovateľom, ošetrovateľom, zdravotným sestrám, lekárom a tiež študentom týchto odborov.

Obsah teoretických informácií v kurze

V kurze je kladený dôraz na hranice vzťahu klienta a pomáhajúceho a preto sa venuje úlohe hraníc vo vzťahu, dodržiavaniu stanovených hraníc, ich ohrozeniu, prekročeniu a porušeniu týchto hraníc, dôsledkom porušenia hraníc a ich ochrane. Pre kvalitnú spoluprácu s klientom je však nevyhnutný kvalitný podporný vzťah medzi klientom a pomáhajúcim a tak sa kurz dotýka aj tém ako aspekty vzťahu medzi klientom a pomáhajúcim, aktívne načúvanie, žiaduce prvky podporného vzťahu, prvky vzťahu, ktoré nepôsobia podporne, pracovné spojenectvo, prijímanie klienta, ukončenie spolupráce a vzťahu s klientom.

Účastníci kurzu získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu, materiály k téme a zoznam odporúčanej literatúry.

« predchádzajúci príspevok
Ponuka voľného pracovného miesta
nasledujúci príspevok »
Akreditované vzdelávanie k metodike Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!