Ponuka pracovného miesta- cpppapba2 oddelenie prevencie


Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Drieňová 36, 821 02 Bratislava

V zmysle § 11a ods. 1 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste odborného/ej zamestnanca/kyne na oddelení poradenstva v oblasti sociálneho vývinu a prevencie:

 

Názov a adresa zamestnávateľa:  Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Drieňová 36, 821 02 Bratislava

 

Dátum predpokladaného nástupu: ihneď prípadne podľa dohody

Druh úväzku: plný pracovný úväzok na dobu určitú

Náplň práce: 

-          - teambuildingové zážitkové stretnutia s triedami na ZŠ a SŠ zamerané na riešenie konfliktov, podporu spolupráce a kooperácie

-         -  práca v klube s nízkoprahovými prvkami

-         -  poradenská a metodická práca s učiteľmi pri vedení tried

-          - individuálne sociálne a psychologické poradenstvo s klientmi (deti, mladí dospelí, rodičia)

-          - primárna prevencia (zážitkové besedy)

Kvalifikačné predpoklady:   

-           podľa § 6 až § 11 zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony,

- podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009, príloha č.2 , druhý diel

 Odmeňovanie: podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 Platové ohodnotenie: podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa dopĺňajú niektoré zákony

Požadované doklady:

 

o    žiadosť o prijatie do zamestnania,

o    profesijný životopis,

o    súhlas so spracovaním osobných údajov,

o   doklady o ukončenom vzdelaní (doniesť osobne len v prípade pozvania na osobný pohovor).

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručiť v tlačenej alebo elektronickej podobe najneskôr do 1. 3. 2019 na adresu:  CPPPaP, Drieňová 36, 82102, Bratislava alebo adresu prevencia@cpppapba2.sk , Výber zamestnanca bude na základe osobného pohovoru, ktorého sa zúčastnia len prizvaní uchádzači. Pohovor s uchádzačom bude dohodnutý telefonicky alebo elektronicky.

 

« predchádzajúci príspevok
Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami
nasledujúci príspevok »
CPPPaP Bratislava 5 - sociálno-administratívny zamestnanec


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!