Koincidencia vibračných polí


V predchádzajúcich článkoch sme hovorili, že za charakteristikou človeka možeme vidieť historické udalosti, alebo aj revolučné zvraty.

Postoj materialistu a ateistu je prirodzený odpor k všetkému duchovnému, podobne ako dieťa má odpor voči horkému lieku, ktorý sa odporúča prekonať, aby došlo k vyliečeniu a obnoveniu vonkajšej aj vnútornej harmónie.

Výsledný efekt môžeme vidieť v ťažkom utrpení a ochrnutí materialistického ateistu, významného teoretického fyzika Stephena Hawkinga (1942-2018, GB), chorého na amyotrofickú laterálnu sklerózu ALS, na ktorú dnes nie sú známe lieky a pacient zvyčajne zomiera do 5 rokov. Na druhej strane v totálnom vyliečení z choroby ALS Dr. Bena Johnsona (USA), riaditeľa Kliniky pre zlepšenie imunity v Atlante, liečení na spirituálnom základe tzv. metódou Liečebných kódov autora Alexandra Loyda. Odstránenie príčiny na spirituálnej, citovo mentálnej úrovni zlikvidovalo smrteľnú chorobu a zachránilo život lekára a vedca, ktorý sa odhodlal pre zmenu pohľadu a aktívny, alternatívne vedecký postoj k životu.

Duchovnosť je pre materialistu blábol, pre veriaceho spôsob radostného, optimistického života. Otvorením sa spiritualite človek môže získať všetko, zapretím svojej duchovnej duše - stratí všetko. To je Vesmírna Matematika, ktorú hlásajú všetky náboženstvá sveta. Túto skúsenosť som získal pri svojich 4 klinických smrtiach, 52 ročných štúdiách rôznych svetových filozofií a 28 ročnej praxe trénera kresťanskej jógy.

Ľudstvo je dnes choré na materializmus a dôležitosti prírodnej vedy, kde všetko musí byť overiteľné zmyslami. Prírodovedec však zmyslami podľa modernej psychiatrie môže pozorovať len asi 0,0097% javov sveta. Vo Vesmíre tvorí viditeľná hmota asi 5%, tmavá hmota a tmavá energia však tvoria 95%. Ktorý človek by mal trúfalosť povedať: „Všetko poznáme, všetko vieme?“

Keďže sa v tomto článku venujeme problematike ČSR, v ktorej 40 rokov vládla ideológia marxizmu a leninizmu, povieme si pár slov k psychológii tvorcov tejto nenávistnej, agresívnej tzv. revolučnej ideológii. Karol Marx (1818-1883) aj Vladimír Iľjič Lenin (1870 – 1924) zažili v detstve zištnú konverziu rodičov, Marxov otec rabín konvertoval zo židovstva na protestantizmus, Uljanovov (Leninov) židovský starý otec konvertoval na pravoslávie. Uljanov bol pokrstený pravoslávny kresťan a jeho život teenagera poznačila skorá smrť jeho otca (riaditeľa gymnázia, +1836) a poprava jeho brata Alexandra za účasť na atentáte na cára (+1837).

K.Marx aj V.I.Lenin vyrastali v intelektuálnom, veľmi kritickom prostredí, v ktorom už náboženstvo hralo rolu účelovej, spoločenskej „pretvárky“. Ako Marx, tak aj Lenin mali problémy so štúdiom na univerzitách, problémy v manželskej vernosti, alebo aj pri systematickom peňažnom príjme z vlastnej práce. Tieto životné skúsenosti sa premietli do ich filozofie, pričom filozofia, teda „láska k múdrosti“, by sa pre tieto teórie šíriace nenávisť medzi „triedami“ nemala použiť.

Marxove a Leninove teórie vývoja ľudstva triednymi konfliktmi a riešenie „revolúciou“ boli vyvrátené a prekonané modernou praxou konštruktívneho dialógu. Ich ateistický postoj a zlyhanie morálneho života, ich priviedol k skratkovému pohľadu na život, ktorý sa nedá riešiť ani konfliktami, ani nanútenou mocou, a vôbec nie vyvraždením oponentov v mene revolúcie...

Revolučný „praktik“ Lenin urobil ruskú revolúciu z nemeckých peňazí v r.1917, aby sa Nemecku zrušil východný front. Asi 400 revolucionárov cestovalo hlavne zo Švajčiarska v nemeckých vagónoch pod ochranou nemeckých vojakov. Lenin schvaľoval vraždy protivníkov alebo oponentov, aj ich detí. Už za svojho života upustil z teoreticky hlásanej totálnej likvidácie súkromného sektora, aby zvrátil totálny hospodársky krach krajiny. J. V. Stalin (1878 – 1953, J. Džugašvili) v mene strany lúpil, vraždil, vydieral, v podstate bol v mladosti kriminálnik a mal na svedomí tisícky politických vrážd. Tieto „kriminálne metódy“ používal počas celého svojho „politického“ vzostupu pri uplatňovaní moci, popráv bez súdu, vyhostení do pracovných táborov, napríklad cestou tajnej bezpečnosti, pôvodne s názvom Cheka.

V regulérnych voľbách získali boľševici v Rusku v r.1917 cca 23% hlasov, pučom a agresívnym zvrhnutím zvolenej úradníckej vlády „zrušili“ demokraciu a uchopili moc na 70 rokov. Zo zaostalej feudálnej, poľnohospodárskej krajiny sa stala materialistická, ateistická, priemyselná superveľmoc, kde ľudský život a práva slobody a slova obyčajného človeka bolo nič, demokracia bola nič, náboženstvo vôbec nič, stranícka knižka a mocenská loby (absolútna korupcia) totálne všetko. Ambícia bola rozšíriť tzv. „moc proletariátu“ na báze marx leninizmu do celého sveta.

Z pohľadu hypotézy o priemete vibrácie ľudských osudov – biopolí budeme hľadať geomorfologické alebo iné stopy, ktoré táto agresívna „mašinéria“ manipulácie tzv. ľudským materiálom (pracovný názov bežného občana) premietla do planéty Zem.

Iný pohľad prvého „socialistu“, Boho – Človeka Ježiša Krista, zakladateľa dobrovoľného socializmu = kresťanskej cirkvi. Pán pred 2000 rokmi hovoril: Každý človek je dieťa Božie a má právo na život, slobodu, úctu, dôstojnosť a účasť na Božom Kráľovstve na zemi aj v Nebi. Na svojom živote príkladom tak aj ukazuje - pomáha a lieči všetkých, bez ohľadu či sú bohatí, chudobní, či sú Židia, Samaritáni (vyhnanci, okrajová spoločnosť), Arabi, Eséni, alebo Rimania (tzv. uchvatitelia, okupanti). Jeho svetonázor znie: „Boh Otec = Láska ma poslal ako pastiera k strateným ovciam, aby som ich priviedol k Nemu. Budem vám k tomu vždy nápomocný, až do konca vekov, ako Duch porady a utešenia.“ Taktiež hovorí: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť,“ hovorí v Biblii, v Novom Zákone ako odkaz do budúcnosti. A ruku na srdce, dajme si otázku: Čo trvalo hodnotné, môže ktokoľvek z nás urobiť bez múdrosti, čistoty a dobroty srdca, ktorá prichádza len otvorením sa intuícii a inšpirácii Vesmírneho Slova?

Čo hovorí reálny život, napríklad v r. 2019? Originálne nápady, veľké myšlienky, prichádzajú znenazdania, ako blesk z jasného neba, inšpiráciou, intuíciou. Zaujímavý príbeh, slová piesne, chytľavá melódia, scenár s iskrou, nápad v reklame či dizajne, nové materiály a prelomové technológie... Posúvajú človeka, firmu, inštitúciu dopredu, rozširujú možnosti, riešia problémy. Tieto iskry ducha sú pre všetkých, ale zachytia ich len pripravení a môžu na nich postaviť osobné a rodinné šťastie, celoživotný úspech a radosť z užitočnosti, stmelenia rodiny, komunity a ocenenia spoločnosťou.

Historická prax ukázala, že funkčný štát na kresťanských základoch v 17. a 18. storočí existoval v Južnej Amerike asi 150 rokov. Pod patronátom Jezuitov poskytoval všetkým domorodým obyvateľom dostatok potravín, bezpečnosť, zdravotnícku starostlivosť, prácu, vzdelanosť vo svojom jazyku, všestranný rozvoj kultúrneho, náboženského, sociálneho, hospodárskeho života... Rozbili a zničili ho až ziskuchtiví európski mocipáni, ktorí podľahli nátlaku otrokárov pôsobiacich v tejto oblasti a ktorí videli túto jezuitskú republiku ako nebezpečný príklad pre svojich poddaných.

« predchádzajúci príspevok
Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok
nasledujúci príspevok »
8. Slovenská konferencia kognitívne behaviorálnej psychoterapie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!