Workshop ,,Ako prestať skúmať problém a namiesto toho sa sústrediť na riešenie"

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 31. 5. 2019 do 1. 6. 2019

Miesto akcie: Ružomberok (adresa bude upresnená)


Workshop pozýva účastníkov do nového pohľadu na problémy a náročné situácie pri práci s deťmi a dospievajúcimi. Do sveta, kde sa namiesto problému zameriavame na zručnosť, ktorú sa môže dieťa naučiť, aby problém zvládlo. Ako oddeliť problém od dieťaťa, a pozerať sa na dieťa so všetkými jeho silnými stránkami, zdrojmi, ktoré má k dispozícii, a na jeho jedinečnosť. 

Workshop je prakticky zameraný – zážitkovou formou si osvojíte nové techniky a prístupy pri práci s deťmi a mladými ľuďmi. Techniky si budete môcť trénovať sami na sebe a nájsť si také, ktoré Vám budú vyhovovať.

Lektorka vychádza z prístupu zameraného na riešenie a z Kids´Skills – na riešenie zameraná práca s deťmi, mladými ľuďmi a ich rodičmi. Techniky sa úspešne používajú nielen pri práci s deťmi a dospievajúcimi, ale aj pri práci s dospelými klientmi.

 

Základné témy workshopu:

·       Osvojenie si základov prístupu zameraného na riešenie (solution focus)

·       Zážitkové techniky a nástroje pre individuálnu aj skupinovú prácu s deťmi a dospievajúcimi

·       Základy Kids´ Skills – na riešenie orientovaná práca s deťmi, rodičmi a komunitou

·       Podpora spolupráce v tíme odborníkov – ako spolupracovať a pomáhať si v tíme tak, aby sme všetci boli víťazmi

 

Pre koho je workshop určený:

·     Pracovníci z pomáhajúcich profesií (psychológovia, školskí psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia)

·       Pedagógovia (materská škola, základná škola, stredná škola, vysoká škola), výchovní poradcovia, riaditelia škôl

·       Študenti psychológie, sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky atď.

·       Rodičia, ktorí hľadajú ďalšie cesty pri výchove svojich detí

·       Všetci, ktorí majú záujem o osobnostný rozvoj

 

Mgr. Katarína Medzihorská pracovala ako školský psychológ v ČR a na Slovensku, v špeciálnom aj v bežnom školstve. V ČR pôsobila tiež ako psychológ a vedúca v SPC (Speciálně pedagogické centrum, na Slovensku pod názvom CPPaP). Jej cieľovou skupinou boli oficiálne deti a dospievajúci so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. V skutočnosti pracovala s úžasnými deťmi a s mladými ľuďmi, z ktorých každý mal svoje jedinečné vlastné sny, plány, radosti a schopnosti. Momentálne pôsobí v projekte na podporu mladých ľudí znevýhodnených sociálne či zdravotne v rámci Banskobystrického kraja. Absolvovala komplexný psychoterapeutický výcvik v Prístupe zameranom na riešenie a je certifikovaný Kids´skills kouč (na riešenie orientovaná práca s deťmi, rodičmi a komunitou). Bližšie informácie o lektorke aj na stránke IDP v časti o tíme: www.vdialogu.sk/o-idp/tim-2/.

 

Termín: 31.5. - 1.6.2019 (v piatok 31.5. od 16:00 d 19:00 hod., v sobotu od 09:00 do 17:00 hod.)

Miesto stretnutia: Ružomberok (bude upresnené)

Účastnícky poplatok: 45 Eur

Registrácia cez: https://www.dobrecentrum.sk/registracia/ , prosíme Vás, do políčka Oblasť vedy, výskumu a praxe napísať názov workshopu, na ktorý sa hlásite. 

 

 

 

« predchádzajúci príspevok
"Rorschachova metóda pre pokročilých (podľa Exnera)" - dlhodobý kurz
nasledujúci príspevok »
Ponuka práce v OZ Odyseus - psychológ/ička


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!