Ionizácia poznatkov pre prievan do harmónie biopola


Akási žena si sťažovala Vaswanimu: „Modlila som sa k Bohu, aby mi daroval krajší život, ale on ma nevypočul.“

Profesor Vaswani sa jej opýtal: „A použila si palicu?“

Žena bola šokovaná: „Ako by som mohla Boha udrieť palicou?“ A Vaswani odpovedal: „Nie Jeho. Udri poriadne seba!“

Profesor Vaswani vo svojej knihe na web sirosa.sk, Ako zrušiť hnevlivosť - Zlikviduj  hnev, inak hnev zlikviduje teba, upozorňuje, aký je hnev nebezpečný, ale bez odvahy a statočnosti a spravodlivého hnevu  - človek pripomína zahnívajúci rybník, do ktorého musia tiecť nové prítoky. Voda sa premieša. A okysličí. A ožíva. Hlavný problém majú “spáči” pod vplyvom PC, či iných médií.

Jeden z prvých poznatkov, ktoré sa učili všetci žiaci starovekej Indie, bola: „Satym vada, krod- ham maakuru“. Znamená to: „Vždy hovor pravdu, ale nikdy sa nenechaj uniesť.“ To je poznatok, ktorý si musí vštepiť každý žiak.

Vždy hovor pravdu, ale nech je tvoj hnev akýkoľvek silný, nikdy sa nenechaj uniesť zlobou. Zvládni svoju zlobu skôr, ako zničí tvoj pokoj a šťastie.

Keď je hnev niečo ako diablov nástroj, prečo ho Boh stvoril? Jednoducho z takého dôvodu, aby sme sa mohli hnevať sami na seba, pretože človek stále odvracia svoju tvár od svetla a stáva sa obeťou žiadostivosti, nevraživosti a chamtivosti.

Hnev je zbraň, ktorú sme dostali, aby sme sa zdo konaľovali, namiesto toho však zlobu smerujeme na druhých a tým im ubližujeme.

Zlosť je zbraň s dvomi stranami. Jeden hnev odčerpáva energiu, berie pokoj a šťastie a tvorí napätie (a choroby). Ale ten druhý hnev je pozitívny a predstavuje tvorivú životnú silu. Dá sa totiž na- hnevať „spravodlivo“. Rodič sa predsa občas musí nahnevať na dieťa pre jeho dobro. Aj učiteľ sa musí niekedy na žiaka nahnevať pre jeho dobro.

A zamestnávateľ sa niekedy musí nahnevať na za- mestnancov pre dobro firmy.

Ježiš sa nahneval na ľudí v chráme, keď zistil, že ňom predávajú vtákov a zvieratá. Nahnevane sa na nich rozkričal: „Čo ste to urobili? Premenili ste dom môjho Otca na tržnicu!“ To je príklad spravodlivého hnevu.

Ak uvidíte na ulici chlapa, ktorý obťažuje ženu, alebo zle zaobchádza so zvieraťom, máte právo sa nahnevať. Hnev sa stáva spravodlivým a oprávneným, ak bránite práva niekoho druhého bez akejkoľvek sebeckej pohnútky.

Alebo je doležitý pre prekonanie svojich slabostí, vtedy však prosíme aj o pomoc ZHORA, lebo mnoho úloh je veľkorozmerných a krehkých. Bez humoru , smiechu a nadhľadu to ani neskúšajte. 

Majster Danov na web sirosa.sk v článkoch Besedy 2 upozořnuje na doležitosť pochopenia manželstva, aby sa stalo skutočnou oázou šťastia.

Sú tri druhy manželstiev: jeden druh, ktorý je vytvorený v Nebi, ďalší je vytvorený na Zemi a tretie, vytvorené v pekle; prvé je vytvorené Bohom, druhé ľuďmi a tretie diablom.

Keď niekto vstúpi do manželstva aranžovaného Bohom, prinesie Lásku, Pokoj a Radosť do svojho domova. Medzi manželom a manželkou tam bude vždy pochopenie, nikdy si vzájomne nepovedia ani najprostejšie zlé slovo a budú žiť spolu požehnaný život.

Keď je manželstvo vytvorené ľuďmi, bude to tak, že sa človek bude schopný prostredníctvom neho zdokonaliť. Bude tam konflikt medzi manželom a manželkou, budú na seba navzájom striehnuť, čo im bude pomáhať vyhladiť hrubé rysy ich charakteru, rovnako, ako v prísloví, ktoré hovorí, že dva ostré kamene nemôžu mlieť múku spolu. Také manţelstvo nie je Božie dielo, ale ľudské, a ako také, bude len tak dobré, ako je človek schopný rozumne uvažovať. Keď niečo Boh začne robiť, On, keďže je vševediaci, všetko dobre naplánuje. Keď sa o veci postarajú ľudia, zaranžujú ich takým spôsobom, že tam bude vždy konflikt, vždy tam bude "drásanie", ktoré pomáha sebazdokonaľovaniu, pomáha ľuďom uhladiť ich charakter.

Avšak, keď je manželstvo zariadené diablom, určite tam bude nesúlad, smilstvo a všetky tieto zlé veci. V dome, kde ľudia takto žijú, bola svadba zariadená diablom. Preto, dajte každej  veci jej presné pomenovanie a nezamieňajte Božie činy za ľudské, ani za diabolské.

« predchádzajúci príspevok
Online krízová intervencia - akreditovaný kurz
nasledujúci príspevok »
hľadám klientov do psychoterapie


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!