Energetika biopola rodiny - otázky biofyziky vývoja národa


Príbeh: Malý chlapec vychovávaný slobodnou mamkou, ktorá si užila posmech aj úškrny, sama vychovávala synčeka a chválila ho za to, keď v škole ukradol ceruzku, kružidlo, desiatu... „Dobre, synku, dobre, vráť im to.“ Zo synčeka sa stal syn a profesionálny zlodej, ktorého raz v noci pri lupe pristihli a on zabil. Chytili ho. Viedli ho na popravu. Pred sťatím požiadal, že chce hovoriť so svojou mamkou. Keď ku nemu pristúpila, naznačil jej, že jej chce niečo pošepnúť. Naklonila sa k nemu a on - jej odhryzol ucho!! Zaliata krvou a skrčená od bolesti sa opýtala: „Synku, prečo?“ „Mamka, keby ste ma nepodporovala v krádežiach, toto sa nemuselo stať.“ ........................... Aké je dôležité dobré vedenie mám....................

 Princíp zachovania hmoty a energie ľudstvo pozná z prírodných vied od 17.storočia. Zväčša sa aplikuje na prírodné a technické javy a spolu s ostatnými fyzikálnymi zákonmi jeho použitie je bázové. Ako ukazuje životná prax, je čas, aby sme tento zákon rozšírili aj na psychologicko – sociálne javy. V dávnej minulosti bol tento existencionálny zákon známy ako Zákon karmy, alebo Zákon príčiny a následku. Myšlienky, pocity a činy sú taktiež energie, ktoré si podvedomie človeka / príroda / Vesmír uchováva. Je tu však výnimka, vyplývajúca z dôležitej úlohy človeka v Stvorení. Zlé energie sa musia vynulovať / zharmonizovať / zaplatiť. Zákon znie: platí sa do posledného haliera. Dobré veci sa taktiež evidujú, ale zvyšujú energiu človeka / rodiny / komunity / národa a vracajú sa mu vo forme dobra, požehnania a pokroku.

Najväčším nepriateľom človeka je on sám sebe. Keď si myslí, ako dobre robí sám sebe, napríklad pri návšteve cukrárne, alebo pivárne, alebo ako dobehol suseda... Podobne to platí aj o národe. Napríklad súperiaci generáli likvidujúci „svoju“ Rímsku ríšu, vyvražďovanie nielen Ivana Hrozného, ale aj Stalina v Rusku, tzv. „víťazné vojny“ fašistického Nemecka v Európe, ktoré viedli k totálnej deštrukcii krajiny, či Pol Potovský režim v Kambodži... Najväčším nepriateľom človeka je pýcha a ignorancia dôležitých znamení „zhora“, ktoré ho stretávajú po ceste a keďže si ich nevšíma, likvidujú.

Keď sa vaše auto začne prehrievať a hrozí výbuch, alebo požiar, okamžite reagujete a auto sa snažíte opraviť, alebo dať do servisu. Prehrievanie ukazuje na krízový stav, nejakú chybu prevádzkovania motorového vozidla. Fungovanie planéty Zem je podstatne zložitejšie, ale aj tu platia zákonitosti, z ktorých dnešná veda už mnohé pozná, ale nie všetky uznáva. Aj naša planéta sa zdá, že sa v posledných desaťročiach „prehrieva“ a obrovské straty na životoch a hospodárske straty by nás mali zastaviť k zamysleniu, prečo je to tak...

Planétu Zem môžeme prirovnať k „vesmírnemu vozidlu“, ktoré v súčasnosti vykazuje všetky známky chybnej prevádzky, zlého fungovania. Zvýšené a zrýchlené množstvo hurikánov, zosuvov, záplav, zemetrasení... , ich stúpajúcu „razanciu“, nemožno pripisovať náhode. Vo vedeckých štúdiách Prečo sa počasie zbláznilo (1.diel, 2015), Zlatomeničstvo pre každého (2.diel, 2017) sa detailnejšie rozoberá práve táto situácia krízového chodu Zeme. Nemali by sme sa uspokojiť s registráciou a zmierením sa s týmto znepokojivým, havarijným stavom, ale pokúsiť sa tento stav zmeniť. Pravidlá sú známe už niekoľko tisíc rokov a platiť budú stále. Strčiť hlavu do piesku nám nepomôže. Človek vytvoril dlžoby. Za ignoranciu sa platí. Vždy sa platilo! Na každom človeku záleží. Sme súčasťou tvorenia prítomnosti aj budúcnosti.

Zákon zachovania energie / platenia karmy, je vždy osobný, ale obecné pravidlá pozemské aj duchovné platia pre všetkých. Pre konkrétnych ľudí aj pre národy. Pred 2000 rokmi na Zem prišiel Boho – Človek, ktorého predpovedali všetky náboženstvá sveta. Neprišiel náhodou. Prišiel do obdobia dozrievania vývoja človeka, keď biopole vedomia ľudstva, jeho magnetické biopole, začalo štatisticky vykazovať stupeň nárastu intenzity, ktorá môže mať drastické dôsledky na životy jedincov, národov, celého ľudstva. Ako? O tom pojednáva moderná biofyzika, a súvislosti ukazujú uvedené knihy aj tento článok.

Je úplne jedno, či je človek veriaci a patrí do nejakej konfesie, alebo je neveriaci. Ako syn človeka má nielen nejakú sociálnu rolu syna, otca, zamestnanca, občana, ale taktiež účastníka žiaka školy Ducha Svätého. Je to súčasťou jeho bytia v tejto duálnej dimenzii, dimenzii keď sú duchovná duša a materiálne telo zdanlivo rozdelené, alebo dokonca sa človek pokladá len za toto fyzické telo. Osobné skúsenosti zo „zobudenia sa duše na druhej strane“ nielen šokujú, ale aj prinášajú ľútosť nad hlúpo premárneným životom.

Ľudstvo je v procese učenia sa a Mesiáš prišiel, aby priniesol, upresnil, rozšíril posolstvo dobrej zvesti. Už v samom obsahu „dobrý“ je to, čo sa ľudstvo má naučiť – byť dobré, tvorivé, milosrdné, múdre, láskavé... Takéto sú vlastnosti Boha Otca v jeho Dobrote, Tvorivosti, Milosrdenstve, Múdrosti, Láskavosti, ale aj Všadeprítomnosti, Všemocnosti, Pravdivosti, Spravodlivosti... Človek je na Zemi v roli žiaka školy Ducha Svätého, kde sa učíme za anjelov, spoluúčastníkov stvorenia. Vieme to nielen zo Svätých Písem všetkých národov, ale aj z tisícok svedectiev ľudí, ktorí zažili NDE (Near Death Experience) - nielen „obyčajných“ ľudí, ale aj vedcov, lekárov, technikov, vojakov...

Každý dobrý otec sa stará o svoje deti a dbá, aby chodili po správnych cestách – malých v rodine, aj veľkých cestách v reálnom živote. Z titulu role otca dieťa usmerňuje, radí, odporúča, alebo niekedy aj trestá – vždy primerane, s láskou a porozumením. Podobne je to aj s ľudstvom a Nebeským Otcom, ktorý poslal svojho Syna, aby usmernil, učil, liečil, radil, pomáhal, bol vzorom... Pokiaľ dieťa zíde z cesty svojho napredovania a začne ubližovať sebe aj druhým, dobrý otec či matka musia zasiahnuť. Musia! Lebo nikto druhý to tak dobre neurobí! Úlohou rodičov je poznať a formovať, chrániť, ale aj usmerniť či trestať svoje dieťa! Keď pôsobí zhubne na okolie, ohrozuje okolie, tresty sú primerané, vždy individuálne. Niekomu stačí pohľad, inému plesnutie po zadku... Rodičia poznajú dieťa od malička najlepšie a nesú za neho zodpovednosť pred obcou aj pred Bohom!

Pokiaľ rodičia / politici svojou ľahostajnosťou dieťa / národ priviedli na zlé cesty, sú spoluzodpovední za jeho zlyhanie! Toto sú dávno aplikované, ale aj obecné pravidlá, ktoré by si mali ľudia znovu uvedomiť. Kedysi to patrilo ku základnému životnému názoru, alebo sebareflexii svedomia, ale dnes táto výchova / vzdelávanie k zodpovednosti zlyháva. Obávam sa, že tieto pravidlá sa na školách nielen neučia, ale sa aj úplne prekrútili!!! Rodičia / politici napríklad často obhajujú / ignorujú zlyhávanie etiky dieťaťa /národa voči pedagógom v škole a dieťa / národ jeho hlúposť ignorujú, podporujú a utvrdzujú. A tým sebe a jemu nesmierne škodia!

« predchádzajúci príspevok
Familienbrett – rodinná doska – workshop
nasledujúci príspevok »
Dlhodobý výcvik v gestalt psychoterapii


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!