Ekonómia v psychológii?


Talian z Milána navštívil Indiu a na oplátku pozval kamaráta Inda na návštevu Milána. Pri prechádzke rušnou ulicou Ind prekvapene skonštatoval, že v ruchu ulice veľkomesta počuje „spievať“ svrčka.

„Vylúčené,“ povedal Talian. „V tomto prachu, výfukoch a hluku áut muselo všetko živé zahynúť.“

„Nie! Počúvajte! Vyhráva tu crvrček. Počujeme to, na čo sme naladení!“ a pustil na dlažbu drobnú mincu. Napriek hluku áut sa na cinknutie mince otočilo niekoľko ľudí.

Skutočná udalosť

Zlato, či peniaze vždy priťahovali. Zlato ako symbol je znakom vysokej múdrosti, ušľachtilosti a dokonalosti. Ukazuje archetypom na silu svetla, informácie = slova a slnka. Moderná biofyzika a medicína zistili, že človek z celého spektra signálov prostredia je schopný prijímať 0,0097% informácií. Mnoho ľudí, obzvlášť ekonómovia a finančníci, však týchto cca 0,01% považujú za 100 - 120% evidencie a úspechu v modernom svete. Tvrdia, že zanalyzované ekonomické, manažérske, výrobné a marketingové pravidlá opierajúce sa o atraktívny design renomovaných firiem hýbu moderným svetom s úspechom viac ako 100%.

V skutočnosti tu však je 99,99% pre bežnú vedu neznámeho, kde má nastúpiť Duchovná veda. Napríklad aj vo vystavení fiktívneho účtu „fungovania jedného života jednej osoby“ na zaplatenie, pretože ako hovorí Nový Zákon „platíme do posledného haliera“.

Peniaze “hýbu” svetom. Koľko by však stál “pobyt človeka na Zemi” keby sa mu vystavil účet? Na web sirosa.sk je v článku “Kozmické účtovníctvo” v pravom stĺpci dole pokus o takúto bilanciu na fyzicko - energeticko - psychologicko - sociálnej báze. 

Keďže veľa moderných ľudí uvažuje v týchto ekonomických kritériách, v predkladanom článku sme sa pokúsili urobiť ekonomickú analýzu „fungovania človeka“ z pohľadu Kozmu, teda vystavenia účtu človeku za konzumovaný život, za mnohé „samozrejmé“ životné hodnoty, ktoré moderní ľudia pokladajú za obyčajnú, lacnú danosť a samozrejmosť.

Materialista, ktorý ignoruje Boha a jeho dary, jednoducho musí počítať s „plným vyúčtovaním“, napríklad podľa karmickej matematiky výsmech z obezity prinesie obézne dieťa, či tukové problémy metabolizmu. Dobrý, úprimný, odpúšťajúci kresťan môže počítať s Božou Milosťou v rámci ktorej sa stáva účastníkom spokojného a šťastného života už tu na Zemi. Sú tu rôzne problémy a prekážky, ale tie chápe ako výzvy pre zlepšenie a spirituálny rast vo svojom živote.

Uvedieme dôležité podmienky existencie človeka, ktorých pohľad sa bude od bežných ekonomických charakteristík líšiť, ale nastavujú reálne zrkadlo života bežnej osoby / rodiny / spoločnosti. Predovšetkým je treba vedieť, že človek je duchovná duša (váhový koeficient 95), ktorá dočasne býva v materiálnom tele (váhový koeficient 5). Teda, že človek ako bytosť je inteligentný „šofér“ auta, a hmotné telo je nesmierne drahocenný nástroj (biomotorický automobil) určený pre tréning = trenažér duchovnej duše pre získanie cenných poznatkov a skúseností v tzv. anjelskej škole na dobu určitú (napríklad 72 rokov).

Hmotné telo je božský dar, ktorého výbavu môžeme prirovnať k najsofistikovanejšiemu „vozidlu“ sveta, ktoré má svoje náklady na prevádzku, ktoré však každý človek bude musieť vrátiť a splatiť „pôžičku“ ostatným bytostiam, ktoré mu napomáhali pri spôsobe jeho života.

Z pohľadu Kozmickej ekonómie fungovania človeka podľa majstra P. Danova je možné dýchanie pripodobniť k plnohodnotnému stolovaniu – všestrannej fyzickej aj duchovnej výžive. Na svete tak dnes funguje niekoľko tisíc tzv.brethariánov, teda ľudí nekonzumujúcich hmotné jedlo. Sú to ľudia vzdelaní, pravdiví, fyziologické testy boli klinicky overené modernými prístrojmi a laboratóriami (napr. svedectvo Slováka Petra Starca v RTVS, celosvetové svedectvá na Internete, zdroj informácií na YOUTUBE. Alebo desiatky historicky overených svedectiev napr.A.K.Emmerichová, T.Neumann, Katarína zo Sieny, Alexandrina Maria da Costa, Marthe Robin, Prahlad Jani, Isabelle Hercelin...).

Ekonomický výpočet začína s účtovaním dýchania ako fyzicko psychickej veličiny - 1 nádych jedno jedlo = prestretie “na konzumáciu”, jeden výdych je upratanie jedla. Cena 5 € za 1 jedlo. Málo, či veľa?

« predchádzajúci príspevok
Oidipovské období - hledání zdrojů
nasledujúci príspevok »
Partnerská komunikácia


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!