Ponuka práce - Psychológ v CPPPaP Bratislava V. do oddelenia PREVENCIE


Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Bratislava V., Švabinského 7, príjme do pracovného pomeru 1 psychológa do oddelenia PREVENCIE.

Jedná sa o plný úväzok, pracovný pomer je na dobu zastupovania počas materskej dovolenky.

Kvalifikačné predpoklady:

-        ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia,

-        na pozíciu je možné prijatie aj absolventa VŠ.

Predpokladaný termín nástupu: 01.11.2019, prípadne podľa dohody.

Odmeňovanie: podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom, motivačným listom a súhlasom so spracovaním osobných údajov, zasielajte do 27.09.2019 na mail:

cpppap.director@gmail.com;   cpppp.alena.majerova@gmail.com .

Kontakt pre bližšie informácie:

PhDr. Miloslava Fellegiová, riaditeľka CPPPaP Bratislava V.;  tel: 0911411963;

Ing. Alena Majerová, personalistka;  tel: 02/48208119

« predchádzajúci príspevok
Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme mali o tom vedieť alebo
nasledujúci príspevok »
Aspergerov Syndróm - workshop pre rodičov


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!