Metodika Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti a správani

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 18. 4. 2020 do 19. 4. 2020

Miesto akcie: Bratislava


Centrum Dr. Sindelar

v spolupráci s Dr. Sindelar Psychoedukation GmbH Wien

GARANTOM VZDELÁVANIA JE AUTORKA METÓDY Univ. Prof. Dr. Brigitte Sindelar

Vás srdečne pozýva na semináre:

Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch učenia, pozornosti a správania

Modul 1 (18. 4. 2020) – teoretická časť

a

Modul 2 (19. 4. 2020) – praktická časť

Vzdelávanie k metodike Dr. Sindelar: Deficity čiastkových funkcií ako príčina porúch
učenia, pozornosti a správania je určené predovšetkým odborníkom z pomáhajúcich profesií
a učiteľom, ktorí pracujú s deťmi s poruchami učenia, správania, s poruchami pozornosti
a hyperaktivity. Vzdelávanie je vhodné pre tých odborníkov, ktorí majú záujem dozvedieť sa
viac o deficitoch čiastkových funkcií ako možných príčinách porúch učenia, pozornosti
a správania a o metodike Dr. Sindelar, pomocou ktorej je možné deficity čiastkových funkcií
zachytiť a pomocou tréningu až úplne odstrániť.

Modul 1 je možné absolvovať samostatne alebo ako súčasť vzdelávania k diagnostike
a terapii deficitov čiastkových funkcií podľa metódy Dr. Sindelar.

Modul 2 je možné absolvovať až po predchádzajúcom absolvovaní Modulu 1.


Semináre v rámci vzdelávania:
Modul 1 Deficity čiastkových funkcií: úvod – teoretická časť ( 8 hodín )
Modul 2 Deficity čiastkových funkcií: Diagnostika – praktická časť ( 8 hodín )
Modul 3 Deficity čiastkových funkcií: Diagnostika - vyhodnotenie a zostavenie
tréningového plánu ( 16 hodín )
Modul 4 Deficity čiastkových funkcií: Diagnostika – supervízia ( 16 hodín )
Modul 5 Deficity čiastkových funkcií: Terapia – supervízia ( 16 hodín )

Viac info o ďalších moduloch a o vzdelávaní nájdete na stránke www.sindelar.sk.
Prostredníctvom vzdelávania fomou piatich modulov si účastníci seminárov prakticky
osvoja „Sindelar metódu“ na zachytenie a odstránenie deficitov čiastkových funkcií.
Po úspešnom absolvovaní všetkých modulov a splnení podmienok vzdelávania obdrží
účastník potvrdenie o ukončení vzdelávania. Okrem toho bude účastník na vlastné želanie
zapísaný na listinu Sindelar – trénerov ( zverejnených na stránke www.sindelar.sk ),z
ktorých si rodičia môžu vybrať kvalifikovaných terapeutov v blízkosti ich bydliska.

MODUL 1

Obsah: Definícia pojmu oslabenie čiastkového výkonu ( deficity čiastkových funkcií ), dopad
deficitov čiastkových funkcií na výkon dieťaťa: poruchy učenia, dyskalkúlia, oslabenie
pozornosti, poruchy pozornosti (ADHD a ADD), dopad deficitov čiastkových funkcií na
správanie dieťaťa ( hyperaktivita, nápaditosti v správaní, poruchy správania...), emocionálna
situácia dieťaťa s deficitmi čiastkového výkonu, rodina s dieťaťom s oslabením čiastkového
výkonu.
Úvod do teoretických základov z kognitívnej psychológie, neuropsychológie a vývinovej
psychológie.
Diagnostika oslabenia čiastkového výkonu:
Metodika Dr. Sindelar "Metóda na zachytenie deficitov čiastkových funkcií" pre deti v
školskom veku a starších:
Ukážka diagnostiky, vyhodnotenie diagnostiky na základe kazuistiky.
Metodika Dr. Sindelar „Včasné zachytenie deficitov čiastkových funkcií v materskej škole
a v predškolskom veku – metodika Mačka Mňau.“:
Ukážka diagnostiky a ukážka vyhodnotenia na základe kazuistiky.
Terapia oslabenia čiastkového výkonu:
Základy terapie, zoznámenie sa s tréningovým programom.
Odporúčania učiteľom a rodičom k výchove a vzdelávaniu detí s oslabením čiastkového
výkonu.
Základné poznatky – poruchy učenia, poruchy pozornosti ( ADD, ADHD ).


Lektor: PaedDr. Petra Arslan Šinková , školská psychologička, Centrum Dr. Sindelar
Má licenciu na túto metódu, ktorú získala prostredníctvom výcviku a praxe priamo u
autorky tejto metódy – Univ. Prof. Dr. Brigitte Sindelar ( klinická psychologička a
psychoterapeutka ) v Rakúsku. PaedDr. Petra Arslan Šinková metodiku preložila a
adaptovala pod odborným vedením autorky na podmienky slovenského jazyka.


Dátum: 18.4.2020, od 9.00 - 16.00 hod
Poplatok za seminár: 100 €
Miesto: Bratislava - Inštitút pre verejnú správu, ul. M. Sch. Trnavského 1/a 

MODUL 2

DIAGNOSTIKA DEFICITOV ČIASTKOVÝCH FUNKCIÍ
Obsah modulu:
Postup "Metóda na zachytenie deficitov čiastkových funkcií" pre deti v školskom veku a
starších:
Predstavenie a prevedenie, praktická práca s metódou v malých skupinkách, vyhodnotenie
diagnostiky.
Včasné zachytenie deficitov čiastkových funkcií: "Mačka Mňau" u detí vo veku materskej
školy a v predškolskom veku: Predstavenie a prevedenie, praktická práca s metódou v
malých skupinkách, vyhodnotenie diagnostiky na základe rôznych kazuistík.
Terapia deficitov čiastkových funkcií: Základy k terapii. Zoznámenie sa s tréningovým
programom. Odporúčania k terapii.
Tréningové programy: papierová verzia, verzia na CD
Lektor: PaedDr. Petra Arslan Šinková, školská psychologička, Centrum Dr. Sindelar

Dátum: 19.4.2020, od 9.00 - 16.00 hod

Poplatok za seminár: 100 €

Miesto: Bratislava - Inštitút pre verejnú správu, ul. M. Sch. Trnavského 1/a

 

Prihlásiť sa na semináre môžete zaslaním mailu na: sindelarcentrum@gmail.com

Seminár sa bude konať len v prípade, ak sa prihlási dostatočný počet účastníkov. 

« predchádzajúci príspevok
Akreditované vzdelávanie v programe Druhý krok
nasledujúci príspevok »
Zážitkový kurz Sila hnevu


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!