Workshop ,,Ako prestať skúmať problém a namiesto toho riešenie"

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 8. 11. 2019 do 9. 11. 2019

Miesto akcie: Banská Bystrica


Workshop pozýva účastníkov do nového pohľadu na problémy a náročné situácie pri práci s deťmi a dospievajúcimi. Do sveta, kde sa namiesto problému zameriavame na zručnosť, ktorú sa môže dieťa naučiť, aby problém zvládlo. Ako oddeliť problém od dieťaťa, a pozerať sa na dieťa so všetkými jeho silnými stránkami, zdrojmi, ktoré má k dispozícii, a na jeho jedinečnosť.
Workshop je prakticky zameraný – zážitkovou formou si osvojíte nové techniky a prístupy pri práci s deťmi a mladými ľuďmi. Techniky si budete môcť trénovať sami na sebe a nájsť si také, ktoré Vám budú vyhovovať. Lektorka vychádza z prístupu zameraného na riešenie a z Kids´Skills – na riešenie zameraná práca s deťmi, mladými ľuďmi a ich rodičmi. Techniky sa úspešne používajú nielen pri práci s deťmi a dospievajúcimi, ale aj pri práci s dospelými klientmi.

Základné témy workshopu:
• Osvojenie si základov prístupu zameraného na riešenie (solution focus approach)
• Zážitkové techniky a nástroje pre individuálnu aj skupinovú prácu s deťmi a dospievajúcimi
• Základy Kids´Skills – na riešenie orientovaná práca s deťmi, rodičmi a komunitou
• Podpora spolupráce v tíme odborníkov – ako spolupracovať a pomáhať si v tíme tak, aby sme všetci boli víťazmi

Pre koho je workshop určený:
• Pracovníci z pomáhajúcich profesií (psychológovia, školskí psychológovia, sociálni pracovníci, sociálni pedagógovia) a pracovníci s mládežou
• Pedagógovia (materská škola, základná škola, stredná škola, vysoká škola), výchovní poradcovia, riaditelia škôl
• Študenti psychológie, sociálnej práce, špeciálnej pedagogiky atď.
• Rodičia, ktorí hľadajú ďalšie cesty pri výchove svojich detí
• Všetci, ktorí majú záujem o osobnostný rozvoj

Katarína Medzihorská pracovala ako školský psychológ v ČR a na Slovensku, v špeciálnom aj v bežnom školstve. V ČR pôsobila tiež ako psychológ a vedúca v SPC (Speciálně pedagogické centrum, na Slovensku pod názvom CPPaP). Jej cieľovou skupinou boli oficiálne deti a dospievajúci so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. V skutočnosti pracovala s úžasnými deťmi a s mladými ľuďmi, z ktorých každý mal svoje jedinečné vlastné sny, plány, radosti a schopnosti. Momentálne pôsobí v projekte na podporu mladých ľudí znevýhodnených sociálne či zdravotne v rámci Banskobystrického kraja. Absolvovala komplexný psychoterapeutický výcvik v Prístupe zameranom na riešenie a je certifikovaný Kids´Skills kouč (na riešenie orientovaná práca s deťmi, rodičmi a komunitou).

Termín: 8.11. – 9.11.2019 (v piatok 8.11. od 16:00 do 19:00, v sobotu 9.11. od 8:00-16:00)
Miesto stretnutia: Banská Bystrica (adresa bude upresnená)
Účastnícky poplatok: 45 €
Registrácia cez: https://www.dobrecentrum.sk/registracia/, prosíme Vás do políčka OBLASŤ VEDY, VÝSKUMU A PRAXE napísať názov WS, na ktorý sa hlásite.

Spätné väzby účastníkov workshopu:
,,Ďakujem za prednášku a všetko, čo som si mohla z nej odniesť so sebou. Ďakujem za milý prístup a odbornosť.“
,,Oceňujem lektorku za profi prístup, zapojenie účastníkov a praktické cvičenia, aj celkovú pracovnú atmosféru kurzu.“
,,Kurz splnil moje očakávania. Dozvedela som sa o zaujímavých technikách a krokoch prístupu zameraného na riešenie. Cvičenia vo dvojiciach mali na mňa terapeutický účinok 😊“
,,Chcela by som lektorku oceniť za veľmi príjemný, citlivý a praktický prístup k vedeniu kurzu, za úsmev, pokoj a porozumenie, ktoré na nás vysielala.“
,,Ďakujem za atmosféru slobody prejavu.“
,,Ďakujem za rozšírenie možností a ďalší posun v krokoch profesijného rozvoja zručností. Bolo to veľmi príjemné, hravé aktivity, skvelá lektorka.“

« predchádzajúci príspevok
Ako môžeme podporovať budovanie zdravého vzťahu u traumatizovaných detí
nasledujúci príspevok »
Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy - zdieľanie múdrosti 12 krokov AA


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!