Človek ako štruktúrovaná energetická bytosť


V článku “Kozmické účtovníctvo” na web sirosa.sk sú niektoré pohľady na človeka, ktoré by sa mali učiť možno na SŠ, určite však na školách vysokých, aby uľahčili život lekárov, pedagógov, alebo budúcich top manažérov. Úryvok uvádzam:

Zopakujeme určité poznatky Duchovnej vedy, ktoré sme v našich článkoch, či v našich vedeckých štúdiach, na web v pdf tvare, už uviedli, a ktoré pomôžu pochopiť širšie a hlbšie súvislosti. Tieto poznatky postulujú všetky náboženstvá, alebo dobré filozofické systémy, napríklad budhizmus, alebo iniciačné poznatky mudrcov tzv. primitívnych národov. Potvrdzujú ich tisícky skúseností NDE (Near Death Experience vedcov, vojakov, lekárov, podnikateľov...), ktoré vďaka vyspelej medicíne zaznamenávajú všetky kliniky sveta. Aj keď sa detaily svedectiev líšia, lebo formulácie svedkov sú dané ich duchovnou úrovňou, kultúrou etnika, či vzdelaním, všetky vykazujú podobné odkazy na existenciu duše človeka po fyzickej smrti, na existenciu paralelných dimenzií, v ktorých ľudia pokračujú vo svojom živote naďalej. Občas sa vyskytli aj svedectvá pekiel, ktoré ľudí zažívajúcich klinickú smrť tak vydesili, že po „návrate“ späť do hmotného tela radikálne zmenili svoj životný štýl.

Ja sám som zažil 4 klinické smrti. Pri prvej klinickej smrti som videl anjela smrti a jeho pomocníka, ako aj „spôsob jeho práce“ - teda perspektívu rastu na základe zmien svojho biopola. Vesmírna Inteligencia, Boh, mi dal možnosť (bez osobného pričinenia, ako dar poznania) nahliadnuť do vedľajšej dimenzie, v ktorej som stretol môjho učiteľa ako robotníka žijúceho na ubytovni, ktorý v tom období už na Zemi v hmotnom tele nežil. Na Zemi bol intelektuál - učiteľ fyziky na Základnej škole v Košiciach. Stretol som tam aj iných priateľov a známych – vrstovníkov, v odlišných profesiách ako som ich stretával v bežnom pozemskom živote, ale výzorom aj povahou rovnakých. Návrat do tela pripomínal predlžovanie zmluvy v banke, akoby vystavenie určitého kreditu na dobu určitú.

Predovšetkým je dôležité pochopiť, že človek je viacdimenzionálna, viaczložková bytosť. Každý človek má hmotné, vitálne, citové, mentálne a duchovné telo, ktoré vytváral a „pestoval“ v minulých životoch. Sídlo skutočného ega človeka, Nadja, je práve v jeho duchovnom tele. Každé telo má určité „vibračné rozpätie“ svojej existencie. Vyššie telá zahŕňajú vibrácie nižších tiel a všetky navzájom spolupracujú na základe kooperujúcej vitálnej energie.

Pri narodení a raste sa postupne s vývojom dieťa „oblieka“ do jednotlivých tiel cca po 7 ročiach, až v cca v 21 rokoch dosahuje plnú inkarnáciu duchovnej duše do hmotného tela s funkčnými fyziologickými systémami s určitými karmickými, rodovými, alebo genetickými vplyvmi na základe presných akašických záznamov. Neexistuje žiadne pochybenie, alebo náhoda. V každej rastovej etape človeka sú presné evidencie „účtovných“ výkazov, tokov alebo blokov energií, vlastných aj cudzích.

V týchto telách, zdanlivo len vo fyzickom článku, človek žije v súčasnom hmotnom svete. Po „vyzlečení“ sa z nižších tiel (počas spánku = malej smrti, alebo fyzickej smrti hmotného tela) sa po pretrhnutí striebornej energetickej “šnúry” ocitá v jemnejších svetoch - vyšších dimenziách, na základe kvality prežitého života.

Nie je doležité poznať svoje minulé životy. Výsledok vidíte v zrkadle. Jestvujúci život by mal byť lepší, krajší a múdrejší ako životy predošlé. Cieľom vývoja človeka, jeho nesmrteľnej duchovnej duše, je stať sa anjelskou bytosťou.

Pochopiť, že človek sa vždy stretne s tým, čo zasadil na fyzickom, citovom, alebo mentálnom svete je pochopenie zdroja svojho zdravia, rodinného šťastia, profesionálneho rastu... a úlohy nášho krásneho, dobrodružného sveta, kde každý človek je volaný do tvorivej práce pre dobro druhých...

Akej?

V ktorej máte pasiu a zaľúbenie.

« predchádzajúci príspevok
Skúsenosti, sila a nádej v liečení traumy - zdieľanie múdrosti 12 krokov AA
nasledujúci príspevok »
Kurz ROR pre začiatočníkov /Comprehenzívny Exnerovský systém/


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!