Voľná pracovná pozícia - psychológ


Špecializované pracovisko Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ hľadá do svojich radov nového kolegu – psychológa na pozíciu Hlavný štátny radca (psychológ) v 8. platobnej triede do dočasnej štátnej služby (civilná, nie policajná). 

 

Podmienkou je ukončené jednoodborové štúdium druhého stupňa v odbore psychológia. Aj bez praxe. 

 

Pracovná pozícia sa týka pracoviska oddelenia aplikovanej psychofyziológie KEÚ PZ, ktoré sa zameriava na psychofyziologické  overovanie pravdovravnosti, známe skôr pod názvom „detektor lži“. Pracovisko je v Bratislave.

 

Potrebné je úspešné absolvovanie výberového konania, ktorého súčasťou je skúška zo slovenského a anglického jazyka, znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov (Ústava Slovenskej republiky (č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov), zákona  č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, zákona č.122 /2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a skúškapsychofyziologického overovania pravdovravnosti (oblasti testovania: užívanie nelegálnych drog, spáchanie trestného činu, spolupráca s kriminálno záujmovými osobami a vydierateľnosť. Preveruje sa obdobie za posledných 5 rokov.)

 

Prihlásenie sa do tohto výberového konania ako aj ďalšie informácie nájdete na:

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/19988

 

Bližšie informácie ohľadom pracoviska oddelenia aplikovanej psychofyziológie v čase od 8.00 do 14.00 hod. na:Tel. č.: 0961 057 610

e-mail: paulina.mikulova@minv.sk

« predchádzajúci príspevok
Workshop pre pedagógov z MŠ "Svet detí so špeciálnymi potrebami v MŠ"
nasledujúci príspevok »
Prevent. program zameraný na rizik.správanie dospievajúcich vo vzťahu k sebaponímaniu a body imidžu


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!