Výcvik v MDZT - Multidimenzionálny kresebný test

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 6. 5. 2020 do 7. 5. 2020

Miesto akcie: Nitra


MDZT (Blochov multidimenzionálny kresebný test) je zaraďovaný medzi náročné projektívne metodiky rovnako ako ROR, TAT a pod. V rámci diferenciálnej diagnostiky test dokáže diferencovať osobnostné charakteristiky (resp. poruchy osobnosti), poruchy afektivity, psychotické alterácie, schizoafektívne poruchy, ochorenia z okruhu schizofrénie s alebo aj bez defektu. K testu sú vytvorené aj slovenské normy, metodika tak dostáva väčšiu podporu pre psychodiagnostické uplatnenie v našich podmienkach.

Lektor: PhDr. Peter Klubert, PhD. – klinický psychológ, psychoterapeut.

Rozsah: 3 dni – v čase od 9:00 do 17:00, tretí deň vzdelávacej aktivity sa uskutoční 22.05.2020.

Cieľová skupina: Výcvik je určený pre psychológov a študentov psychológie 5. ročníkov. Maximálny počet účastníkov je 25 /prednosť podľa dátumu poslania prihlášky/.

Miesto konania: Hospic u Bernadetky, Chrenovská 20/B, 94901 Nitra (hneď vedľa pumpy Slovnaftu a predajne Toyoty, za kruhovým objazdom pod Zoborom smerom na BB).

Program a obsah výcviku: Výcvik bude prebiehať v dvoch blokoch. V termíne 6.-7.05.2020 sa uskutoční prvý blok, ktorého cieľom je oboznámenie účastníkov s testom, teoretickým pozadím, administráciou, signovaním a interpretovaním výsledkov.

Druhý blok sa uskutoční 22.5.2020 – s odstupom 2 týždňov, aby účastníci mali možnosť vlastné skúsenosti s testom. Cieľom bude prezentácia a interpretácia vybraných protokolov, demonštrácia obrazu vybraných nozologických okruhov v  protokoloch, supervízia protokolov, ktoré v prípade záujmu prinesú účastnící. Zároveň bude pozornosť venovaná využitiu testu na poli psychoterapie.

Odhadovaný počet kreditov z komory psychológov:   21

Účastnícky poplatok:    120 EUR

Účastnícky poplatok  je možné uhradiť v hotovosti na mieste výcviku.

V prihláške je potrebné uviesť či máte záujem o kúpu manuálu k testu MDZT, alebo nie. Spôsob záväzného prihlasovania: emailom na adrese  psychokliniksro@gmail.com, do emailu uviesť: meno a priezvisko; pracovná pozícia; či máte záujem o kúpu manuálu, alebo nie.

« predchádzajúci príspevok
Dostojevskij - autor ako psychoanalytik
nasledujúci príspevok »
Akčné techniky pri práci so skupinou


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!