Poruchy autistického spektra – úvod

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 23. 4. 2020 do 24. 4. 2020

Miesto akcie: Bratislava


Poruchy autistického spektra – úvod

Workshop bude viesť Mgr. Hana Celušáková, klinická psychologička, psychoterapeutka, členka tímu Akademického centra výskumu autizmu ACVA pri LF UK.

Cieľ tohto workshopu je oboznámiť účastníkov so základnými aktuálnymi vedeckými poznatkami o Poruchách autistického spektra.

Čo môžete očakávať?

8 hodín teoretického a praktického (videonahrávky, rozbory kazuistík) vzdelávania.

Obsahom workshopu je:

  1. Stručná história diagnózy autizmu
  2. Autizmus v súčasných klasifikačných systémoch, pripravovaná MKCH-11 a čo z toho vyplýva pre klinickú prax
  3. Stručne prevalencia a etiopatogenéza PAS – čelíme epidémii autizmu?
  4. Prvé príznaky ochorenia z pohľadu rodičov a výskumu, možnosti skríningových metód
  5. Pochopenie príznakov ochorenia (s videoukážkami) a možnosti diagnostiky PAS
  6. Diskusia a výmena skúseností

Pre koho je workshop určený?

Psychológovia/psychologičky, psychiatri/psychiatričky, liečební pedagógovia/pedagogičky, sociálni pracovníci/pracovníčky, ľudia z pomáhajúcich profesií. Max. počet účastníkov je 16.

Všetky info na: http://dietaaja.sk/poruchy-autistickeho-spektra-uvod-pre-odbornikov/

« predchádzajúci príspevok
CDR Lučenec
nasledujúci príspevok »
Hľádame poradcov (dobrovoľníkov) na online linku dôvery IPčko.sk


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!