Dss-MOST, n.o. - Hľadáme dobrovoľníka/čku


Dss-MOST, n.o. - Hľadáme dobrovoľníka/čku

Hľadáme dobrovoľníka/čku

 na prácu : odborný pracovník  s klientom v zariadení  Podporovaného bývania pre dospelých ľudí s duševnými poruchami

Náplň dobrovoľníckej práce
Zaškoľovanie dobrovoľníka na prácu kľúčového pracovníka pre klientov Podporovaného bývania. Získanie zručností pre post: odborná/ý pracovníčka/ník pre psychosociálnu rehabilitáciu v Podporovanom bývaní.

Nástup do dobrovoľníckej práce
Ihneď

Výhody pre dobrovoľníka
Perspektíva prechodu na pracovný pomer alebo dohodu, zaškolenie v rehabilitačnom stredisku a v podporovanom bývaní, absolvovanie odbornej praxe, možnosť z časti pracovať z domu, spolupracujúci tím.

Náplň práce
práca kľúčového pracovníka – individuálna práca s klientom na jeho individuálnom pláne na byte Podporovaného bývania a v teréne;
účasť na  malých a veľkých komunitách s obyvateľmi  bytu a ich vedenie;
vyhodnotenie spolupráce s klientom a príbuznými;
telefonická pohotovosť;
účasť na strediskovej, odbornej porade a supervízii spoločne s pracovníkmi Rehabilitačného strediska
Požiadavky na zamestnanca:
Vysokoškolské vzdelanie po ukončení  I. (Bc.) alebo II. stupňa v odbore sociálna práca alebo psychológia (iné podobné odbornosti v zmysle zákona);
Dobrá znalosť duševných porúch a duševného zdravia;
Dobré komunikačné schopnosti, samostatnosť a zmysel pre tímovú spoluprácu, schopnosť riadiť ľudí, flexibilita, schopnosť rešpektovať pravidlá a etický kódex; vítaná je pracovná skúsenosť  s dospelými užívateľmi psychiatrických služieb a základná znalosť zákona o sociálnych službách
Miesto práce:
Dobrovoľník bude vykonávať dobrovoľnícku činnosť na mieste určenom prijímateľom dobrovoľníckej činnosti  na adrese:  Haanova 2649/10, Bratislava-Petržalka (prednostne Dlhé diely, Dúbravka) alebo podľa potreby kdekoľvek v komunite.
Informácie pre uchádzača:
Štruktúrovaný životopis a motivačný list zasielajte na mailovú adresu info@dss-most.sk

Uzávierka pre prihlášky je 22.03.2020. Na osobný pohovor pozveme len vybraných uchádzačov.
Adresa
Dom sociálnych služieb – MOST, n.o.
Haanova 2694/10, 851 04 Bratislava-Petržalka
tel.: +421911  404 656, mail: info@dss-most.sk, web: www.dss-most.sk

Stručná charakteristika organizácie
Dss-MOST, n.o. už 25 rokov poskytuje sociálne a psychologické služby ľuďom s duševnými poruchami a ich príbuzným. Našou víziou je fungujúci systém komplexných  komunitných služieb, ktorý poskytne ľuďom s duševnou poruchou podporu – s rešpektom k ich špecifickým možnostiam a individuálnym  potrebám. Cieľom našej práce je vytvoriť podmienky pre čo najväčšiu samostatnosť ľuďom znevýhodnených závažnou duševnou poruchou a ich rodinám. Sprevádzame klienta na jeho ceste k samostatnosti už od pobytu v nemocnici tak, aby zvládal problémy bežného života a dosiahol podľa možností svoje rozvojové ciele.

« predchádzajúci príspevok
Výskum k diplomovej práci
nasledujúci príspevok »
HLBINNÁ PSYCHOTERAPIA DETÍ A ADOLESCENTOV - VÝCVIK


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!