Psychológ v CPPPaP Bratislava V. do oddelenia VZDELÁVANIA


Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie Bratislava V., Švabinského 7, príjme do pracovného pomeru 1 psychológa do oddelenia VZDELÁVANIA.

Jedná sa o plný úväzok.

Kvalifikačné predpoklady:

-        ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia,

-        prax vítaná.

Predpokladaný termín nástupu: 01.12.2020, prípadne podľa dohody.

Odmeňovanie: podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané. 

Bližšie informácie o právach uchádzača ako dotknutej osoby nájdete na oficiálnom webovom sídle CPPPaP BA5 www.cpppap-ba5.sk v sekcii GDPR – Ochrana osobných údajov – Informácia o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom, zasielajte do 31.10.2020 na e-mail:

cpppap.director@gmail.com;  cpppp.alena.majerova@gmail.com .

Kontakt pre bližšie informácie:

PhDr. Miloslava Fellegiová, riaditeľka CPPPaP Bratislava V.;  tel: 0911411963;

Ing. Alena Majerová, personalistka;  tel: 02/48208119

« predchádzajúci príspevok
CDR Lučenec - informácia o voľnom pracovnom mieste
nasledujúci príspevok »
Supervízny seminár ROR / Exner/, ucelený kurz


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!