ONLINE - Vzťahová väzba – teória a prax

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 26. 11. 2020 do 27. 11. 2020

Miesto akcie: ONLINE cez ZOOM


ONLINE - Vzťahová väzba – teória a prax

Workshop bude viesť Mgr. Zuzana Zimová, špeciálna pedagogička, psychoterapeutka.

Cieľ tohto workshopu je prehĺbiť poznatky účastníkov o vzťahovej väzbe.

Čo môžete očakávať?

16 hodín teoretického a sebaskúsenostného vzdelávania. Obsahom workshopu je:

Tematické bloky:

 • Vznik teórie vzťahovej väzby
 • Utváranie vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom
 • Význam vzťahovej väzby v jednotlivých vývinových štádiách
 • Poruchy rozvoja vzťahovej väzby, typy vzťahovej väzby
 • Prejavy správania pri jednotlivých typoch vzťahovej väzby
 • Rozoznávanie typov vzťahovej väzby
 • Mentalizácia
 • Práca s deťmi s jednotlivými typmi vzťahovej väzby
 • Špecifiká náhradnej rodinnej starostlivosti, inštitucionálnej starostlivosti
 • Prejavy v dospelosti Komplexná trauma
 • Rozbor kazuistík

Cieľ:

Zoznámiť účastníkov s praktickým využitím teórie vzťahovej väzby, ponúknuť pochopenie súvislostí medzi typom vzťahovej väzby a správaním dieťaťa. Náčrt účinných poradenských a terapeutických postupov pri práci s deťmi s poruchou vzťahovej väzby.

Všetky informácie nájdete tu.

« predchádzajúci príspevok
Online workshop Základy krízovej intervencie pre pomáhajúce profesie
nasledujúci príspevok »
Kreatívne využitie hudby pri práci (nielen) s deťmi – online


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!