Grafomotorické praktikum

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 14. 1. 2023 do 14. 1. 2023

Miesto akcie: Žilina


Cieľom kurzu bude: priviesť odborníkov pracujúcich s detmi so špeciálnymi potrebami k hlbšiemu pochopeniu motorických a percepčných mechanizmov ako nevyhnutného predpokladu rozvíjania grafomototrických zručností.

Náplň vzdelávacej aktivity: bude zameraná na metodickú podporu v teoretickej a praktickej oblasti, ktoré sa budú vzájomne prelínať. Teoretické penzum bude zahŕňať kľúčovú pojmológiu na prehlbovanie teoretických poznatkov z oblasti grafomotoriky a jej kľúčových oblastí. Medzičlánkom teórie a praxe bude diagnostický manuál, pomocou ktorého budete vedieť lepšie načítať príčiny (etiológiu diagnóz), prediktory ťažkostí, a hravou formou si pretestovať dieťa, overiť si, čo vzhľadom k veku a diagnóze dokáže a naopak. Praktikum bude zamerané na intervenciu, stimuláciu a korekciu ťažkostí u detí prostredníctvom modelových situácií, zážitkových aktivít a nácvikom osvojovania grafomotorických zručností netradičným modelom - najmä cez hru a s využitím špeciálnych pomôcok. Netradičný model rozvíjania grafomotorických zručností bude v prevažnej miere sústreďovať pozornosť na motorický a percepčný komponent žiaka. Budete sa prakticky na sebe učiť ako možno rozvíjať jednotlivé pohybové prvky s prepojením na senzorické vnemy. Prakticky si budete môcť vyskúšať pomôcky, s ktorými viete posilňovať oslabené miesta u dieťaťa a rozvíjať ich.

Časová dotácia kurzu: 1 deň v rozsahu 8 hodín,

v čase od 9.00 -17.00 14. január 2023 Žilina

Cieľová skupina : pedagogickí asistenti, učitelia MŠ, učitelia na 1.stupni ZŠ, špeciálni pedagógovia, študentky elementárnej a predškolskej pedagogiky, študentky špeciálnej pedagogiky

Cena kurzu 100 eur zahŕňa:

materiály v printovej forme, skríningový test, prácu s pomôckami, občerstvenie, certifikát o absolvovaní vzdelávania

Lektorka kurzu: PaedDr. Jaroslava Barčíková, špeciálna pedagogička

Bližšie informácie a prihlasovanie na mailovej adrese: egalita.zilina@gmail.com

0914100302

www.euspe.sk

« predchádzajúci príspevok
Hľadáme posilu do ambulancie klinickej a dopravnej psychológie Košice
nasledujúci príspevok »
Psychologička/psychológ v Chuť žiť (full-time)


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!