Organizácia a štruktúra osobnosti. Psychodynamický pohľad na osobnosť v norme a patológii.

Akcia pre odbornú verejnosť

Akcia sa koná v dňoch od 3. 2. 2023 do 3. 2. 2023

Miesto akcie: Banská Bystrica


Pozývame Vás na jednodňový odborný seminár, ktorého cieľom je oboznámiť účastníkov so základnými východiskami posudzovania osobnosti z hlbinného hľadiska v kontexte organizácie a štruktúry.

Psychodynamický pohľad na vývinovú úroveň, ako aj na štrukturálne usporiadanie osobnosti sa javí ako významný pre komplexnejšie porozumenie, a tým pádom aj pre efektívnejšie nastavenie terapeutickej intervencie pri práci s klientmi/pacientmi.

Obsahová náplň:

•Historický vývoj pohľadu na diagnostiku duševných porúch

•Kde a prečo vznikla potreba diagnostikovať osobnosť

•Psychodynamický vs deskriptívny pohľad na osobnosť

•Úroveň usporiadania osobnosti vs štruktúra osobnosti – „čo posudzujeme a ako sa to premieta v realite kontaktu“, aké sú konotácie pre plánovanú intervenciu

•Charakteristika jednotlivých úrovní osobnostného usporiadania: neurotická úroveň, hraničná úroveň, psychotická úroveň

•Popis jednotlivých štruktúr osobnosti a porúch osobnosti

•Obranné mechanizmy, jadrové témy a vnútorné konflikty typické pre jednotlivé osobnostné štruktúry na príslušnej vývinovej úrovni

•Diagnostické možnosti a „nástroje“

•Kernbergove štruktúrované interview

Seminár je určený pre psychológov, psychoterapeutov, psychiatrov, zdravotné sestry so špecializáciou v psychiatrii, ako aj iných odborníkov z radov pomáhajúcich profesií.

Seminár sa bude konať prezenčne. Vzdelávanie bude prebiehať v malej skupine, formou workshopu, interaktívne, s dôrazom na to, aby boli zodpovedané špecifické otázky a potreby jednotlivých účastníkov.

Termín konania: 03. 02. 2023 /9:00-16:00/

Miesto konania: Banská Bystrica (upresníme podľa počtu uchádzačov)

Účastnícky poplatok: 85 eur (v cene sú zahrnuté študijné podklady)

Vzdelávanie je akreditované SKP – 6 kreditov

Lektorom a garantom vzdelávania je Mgr. Dominika Bednárová – klinická psychologička, poradenská psychologička a certifikovaná psychodynamická psychoterapeutka s 12 ročnou praxou v odbore.

(Bližšie info o lektorke v prílohe).

Spôsob prihlasovania: Emailom na adrese: psycholog.bednarova@gmail.com. Do prihlášky prosíme uviesť meno, priezvisko, adresu, pracovné zameranie, tel. kontakt a prípadný záujem o kredity SKP

V prípade otázok nás môžete kontaktovať aj na telefónnom čísle: +421911805195

Tešíme sa na Vás!

« predchádzajúci príspevok
Kurz mindfulness MBSR-MBCT
nasledujúci príspevok »
bez názvu


Vložte diskusný príspevok

Do diskusie môžu prispievať len zaregistrovaní užívatelia. Zaregistrujte sa prosím!